CR Musinka 0406
Alexander Mušinka

Finalista Roma Spirit, Porota čin roka

Ročník
2021, 2022
Kategória
Čin roka, Porota čin roka
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Veľký Šariš
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Vzdelávanie

Nominácia za zdokumentovanie a spracovanie prvej ucelenej časti monografie o Elene Lackovej, významnej rómskej spisovateľke. Viac ako dvestostranová monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a diele autorky, výber jej diel a bibliografiu jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil.

 

Alexander Mušinka, je etnológ, pochádzajúci z rusínsko-ukrajinskej rodiny, v ktorej veda a etnológia boli neustále prítomné. Aj vďaka jeho otcovi, aktívnemu ukrajinistovi a etnológovi sa u neho zrodil záujem o ľudovú kultúru vo všeobecnosti. V roku 1987 sa rozhodol prihlásiť sa na štúdium etnológie a histórie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde ukončil svoje magisterské štúdium a v roku 2009 obhájil aj svoju doktorskú prácu. Ku kultúrnej antropológii ho priviedli prednášky, ktoré absolvoval po roku 1989, kedy tam prišli prednášať profesori zo zahraničia. Po škole začal pôsobiť na akademickej pôde, na Prešovskej univerzite. V roku 2020 sa rozhodol, že vznikne kniha venovaná životu, Eleny Lackovej, ktorú mal česť poznať osobne a práve ona bola jedna z osôb, ktorá ho priviedla k rómskym témam.

Elena Lacková je najvýznamnejšia rómska spisovateľka nielen na Slovensku, ale predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností v európskom rómskom kontexte. Je najväčším symbolom rómskeho hnutia na Slovensku. Je zakladateľkou prvého amatérskeho rómskeho divadla na Slovensku, zakladateľkou rómskej pôvodnej drámy i rómskej literatúry písanej pôvodne v rómskom jazyku. Zároveň je aj prvou rómskou ženou zo Slovenska a Čiech, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium a obhájila titul magistra (FiF UK, Praha, v roku 1970) a jedinou rómskou spisovateľkou, ktorá sa stala členkou Spolku slovenských spisovateľov (1993). Je prvou Rómkou, nositeľkou vysokého štátneho vyznamenania (Rad Ľudovíta Štúra III. Triedy), ako aj historicky po prvý raz na Slovensku udelenej medaily pri príležitosti Pamätného dňa obetí rasového násilia a holokaustu.

Samotná kniha fyzicky vznikla počas roka 2020, ale išlo o aktivitu, ktorú pripravoval Alexander Mušinka niekoľko rokov. Monografia o Elene Lackovej je prvá svojho druhu. Život a diela Eleny Lackovej neboli až doteraz komplexne spracované a častokrát boli niektoré fakty opomenuté, prípadne zavádzajúce.

Pôvodným zámerom bolo vydať komplexnú monografiu o Elene Lackovej. Na začiatku zbieral materiály, hľadal informácie v archívoch, zbieral všetko, čo by vytvorilo obraz Eleny Lackovej autentickejším. V roku 2020 získal Alexander Mušinka štipendium na výskum života a diela Eleny Lackovej z Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín, zároveň ho oslovila Štátna vedecká knižnica v Prešove, aby pripravil jej monografiu. Počas zberu materiálov prichádzali rôzne prekážky, v podobe pandémie Covidu, ktorá obmedzila cestovanie a výskum archívov, dostupnosť materiálov bola značne obmedzené aj preto, že z archívu samotnej Eleny Lackovej sa dochovali iba malé časti. Podobne to bolo aj s jej tvorbou. Množstvo jej článkov a diel vyšlo v málo dostupných periodikách, ktoré často absentujú aj v centrálnych knižniciach.

Výsledkom bola skutočnosť, že namiesto ucelenej monografie pripravil prvý zväzok, ktorý by sa dal nazvať „Zobrané spisy Eleny Lackovej“. Monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a diele autorky, výber jej diel a bibliografiu jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil. Maľbu na obálke knihy vytvoril rómsky výtvarník Jozef Fečo.

Alexander Mušinka_Finalisti Roma Spirit 2021 v kategórii Čin roka
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.