Baláž_osobnost
Ing. Rastislav Baláž

Finalista Roma Spirit

Ročník
2017
Kategória
Osobnosť
Kraj
Trenčiansky
Mesto pôsobenia
Trenčín

Nominácia za dosiahnuté výsledky vo vede a vývoji moderných technológií doma aj v zahraničí, prostredníctvom ktorých búra stereotypy a je dôkazom toho, že vzdelaním a vôľou je možné dosiahnuť kariérny i spoločenský úspech.

Ing. Rastislav Baláž, PhD., pôvodom z Popradu, je absolventom Technickej univerzity v Košiciach. Svoj titul PhD. obhájil v roku 2011 na katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Po ukončení štúdia nastúpil ako odborný asistent na katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania, kde sa venoval metrológii. Od roku 2013 pracuje ako konštruktér elektronických zariadení a prístrojov v Elektrotechnickom výskumnom a projektovom ústave v Novej Dubnici – EVPÚ, a.s. Na pozícii vývojového konštruktéra zariadení v obrannom priemysle dosiahol výsledky umožňujúce firme uzavrieť obchodné kontrakty aj mimo Slovenska. Patrí medzi odborníkov v oblasti vývoja optoelektronických zariadení a manipulátorov pre obranný priemysel, venuje sa výskumu nových výrobkov a systémov. Podieľal sa na riešení významných projektov, počas ktorých navrhol a realizoval rôzne systémy úspešne aplikované v praxi. Popri prebiehajúcich projektoch bol aj vedúcim diplomovej práce. Doma i v zahraničí reprezentuje našu krajinu svojím umom a technickými inováciami.

V roku 2016 mu bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre mladú rómsku generáciu je živým dôkazom toho, že človek vyzbrojený vzdelaním, snahou a pevnou vôľou môže napriek všetkým prekážkam dosiahnuť excelentné výsledky. Chce svojím úspechom osloviť hlavne rómskych rodičov, aby svoje deti viedli k vzdelaniu a do spoločnosti sa zaradili tým, že budú pre ňu prospešní.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.