ACEC_RS2022_SAZ_Tesco Stores SR, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.

Finalista Roma Spirit, Laureát Roma Spirit

Ročník
2018, 2022
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Zamestnávanie

Nominácia za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením, s možnosťou duálneho vzdelávania, rovných príležitostí a kariérnym rastom.

 

Spoločnosť Tesco patrí medzi najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku, kde pôsobí už 26 rokov. Snahou spoločnosti bolo vždy to, aby ľudia zo všetkých komunít vnímali Tesco ako miesto pre každého. Kultúra inklúzie je neoddeliteľnou súčasťou hodnôt spoločnosti. Rozhodli sa pomáhať uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia neúmerne vyššej miere nezamestnanosti. Kolegyniam a kolegom umožňujú nadväzovať autentické vzťahy so zákazníkmi, rozvíjať inovatívne nápady, kariérne rásť a tak podporovať úspech.

Spoločnosť začala tému diverzity a inklúzie rozvíjať už v roku 2013, kedy spustili projekt Tesco Anjel, na pomoc v ťažkých životných situáciách, ktorý ukázal rozmanitosť osudov. V roku 2018 odštartovali spolu s nadáciou Pontis intenzívnu spoluprácu pri vytváraní podmienok zamestnávania ľudí, ktorí v dôsledku životných podmienok či iných okolností nespĺňajú väčšinu základných kritérií pre vstup do zamestnania. Potvrdilo sa im, že táto cesta je správna a prvé príklady z praxe boli skvelou inšpiráciou aj pre lídrov v ďalších prevádzkach. Dnes je pre spoločnosť zamestnávanie Rómiek a Rómov samozrejmosťou. V máji 2019 podpísali Chartu diverzity a zaviazali sa rozvíjať diverzitu a inklúziu.

Vďaka spolupráci s organizáciou Človek v ohrození mali možnosť realizovať prednášky a exkurzie priamo v obchodoch, čím uchádzačom umožnili spoznať pracovné prostredie a podmienky fungovania. Spoločnosť organizovala tréningy a školenia s cieľom dosiahnuť prijatie nových kolegov bez akýchkoľvek predsudkov a rozdielov. Snahou Tesca bolo posúvať sa ešte ďalej a svoje aktivity sústredili smerom k mladým ľuďom. Spoločnosť je presvedčená, že vytvorením podmienok s možnosťou kvalitného vzdelávania a následného uplatnenia môže aspoň malým dielom prispieť k riešeniu situácie vo vylúčených komunitách.  Od roku 2019 poskytujú duálne vzdelávanie žiakom z rómskych komunít a v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození mali možnosť osloviť rodičov priamo v komunitných centrách a predstaviť im možnosti, ktoré ich deti môžu duálnym vzdelávaním získať. Tesco vytvára priestor aj pre žiakov, ktorí študujú na odborných školách v nematuritných odboroch formou odbornej praxe. Aktuálne je zapojených v duálnom vzdelávaní jedenásť žiakov a v rámci celého Slovenska približne štyristo žiakov v odbornej praxi, kde väčšinu tvoria práve žiaci z marginalizovaných komunít, najmä na východnom a strednom Slovensku.

Svojím prístupom sa spoločnosti Tesco darí búrať bariéry a predsudky, ktoré v slovenskej spoločnosti pretrvávajú. Pre spoločnosť je veľmi dôležité, aby všetkým poskytli priestor kariérne rásť. Svedčia o tom viacerí kolegovia z radov Rómov, ktorí začínali ako žiaci, prípadne brigádnici, asistenti predaja, a dnes sú na vyšších pozíciách a zastávajú dôležité miesto v prevádzkach. Ako veľkú pridanú hodnotu spoločnosť Tesco vníma aj v možnosti pozitívne vplývať na milióny zákazníkov, ktorí majú s kolegami z marginalizovaných komunít dobrú skúsenosť. Kladné reakcie zákazníkov pravidelne zdieľajú medzi všetkými zamestnancami a odmeňujú ich mimoriadny zákaznícky servis.

Miroslava Rychtarechová (personálna manažérka) pri preberaní ocenenia Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.