KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ_Kovotvar
Kovotvar

Finalista Roma Spirit, Laureát Roma Spirit

Ročník
2017, 2018
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Trnavský
Mesto pôsobenia
Kúty

Nominácia za rovnocenný prístup v zamestnávaní bez predsudkov a za príkladné poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov.

Slovenský podnik s tradíciou viac ako 65 rokov sa zaoberá strojárskou výrobou výrobkov pre dom, domácnosť a záhradu, ktoré vyvážajú do celého sveta. Už osem rokov do pracovného procesu zapájajú rómskych pracovníkov a dávajú im priestor na ich realizáciu a využitie ich potenciálu. V súčasnosti zamestnáva Kovotvar 32 rómskym pracovníkov z celkového počtu 98 zamestnancov. Rómovia pracujú na rôznych pozíciách prevažne ako operátori liniek a strojov, ale taktiež na odborných pracovných pozíciách ako vodič VZV vozíka, kvalitárka a vedúci pracovník. Traja zo zamestnancov pracujú v spoločnosti už dlhšie ako osem rokov. Dvom z nich sa firma rozhodla dať možnosť ukázať ich kvality, vedomosti a schopnosti a pracujú na riadiacich pozíciách.

Práve v rokoch 2017 a 2018 sa počet rómskych pracovníkov neporovnateľne zvýšil a tešia sa vo firme ich dôvere a lojálnosti. Fluktuácia sa ustálila a z bežných pomocných pracovníkov sa stávajú uvedomelí odborníci. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju je i naďalej potrebné dlhodobo pracovať, rozprávať sa, riešiť osobné či rodinné problémy, prípadne upokojovať temperamentné povahy.

Počas posledného roka vznikol kvôli zvýšenému počtu nových pracovníkov problém s ich ubytovaním, ktoré v Kovotvare vyriešili kúpou domu v neďalekej obci. Časť zamestnancov pochádza z východnej časti Slovenska, a tak vznikla ďalšia otázka ohľadne možností vzdelávania detí. Práve pri umiestňovaní detí do škôlok a škôl bola opätovne potrebná osobná intervencia a vytrvalosť.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.