Jana Orlická
Jana Orlická

Finalista Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Kultúra
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Banská Bystrica

Nominácia za výnimočnú interpretáciu rómskych modlitieb a piesní rómskeho holokaustu, medzinárodnú reprezentáciu umenia a kultúry a rozsiahle aktivity v oblasti ochrany a rozvoja rómskej kultúry.

Jana Orlická, rodáčka z Banskej Bystrice, celý svoj profesionálny život migruje medzi Banskou Bystricou, Bratislavou, Brnom a Prahou. V Banskej Bystrici vyštudovala popri hudbe Fakultu prírodných vied v odbore environmentálna ekológia, Filozofickú fakultu v odbore Európske kultúrne štúdie a teraz končí Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v odbore medzinárodné vzťahy. Po účasti na dvoch odborných stážach vo Francúzsku sa venuje aj činnosti stratéga v oblasti kultúrnej politiky a kultúrnej diplomacie a experta pri národných strategických dokumentoch. Od roku 2017 pôsobí ako pedagogička na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v oblasti jazzu, šansónu, populárnej hudby a amerického tapdance.

Jana Orlická, slovenská multižánrová speváčka, pedagogička, sa zaoberá profesionálnou interpretáciou rómskej piesne od jej koreňov v Rájastháne až do strednej Európy. Rómske piesne prezentuje v dramaturgicky a odborne prepracovaných projektoch ako pre základné a stredné školy, tak pre širokú verejnosť, či na medzinárodných pódiách.

Špeciálne zameranie Jany Orlickej je interpretácia rómskych modlitieb a piesní rómskeho holokaustu, s ktorými sa stala súčasťou nejedného medzinárodného pietne aktu. Naspievala piesne ako Aušvicate hin ker báro, či Ederlezi, na počesť obetiam holokaustu a rasového násilia. Interpretovala rómske piesne viac ako jedenásť rokov v spolupráci s Diabolskými husľami Jána Berkyho Mrenicu ml. Reprezentovala slovenskú rómsku kultúru na rómskych festivaloch v Českej, Poľskej republike a Spolkovej republike Nemecko.

Jana Orlická prináša na slovenskú scénu špičkové rómske umenie a originálne interpretácie rómskych piesní z celého sveta na profesionálne dramaturgicky pripravených koncertoch s odborným hovoreným slovom, ktoré prízvukuje silné historické body rómskej kultúry, hudobný jazyk a špecifické prvky identity rómskeho národa. Interpretovala rómske piesne a modlitby za obete rasovej neznášanlivosti v čase silných spoločenských animozít a kumulácie nenávisti proti rómskej menšine. Ako autorka projektu Začnime s vysťahovaním! predstavila viac ako 8500 deťom na Slovensku počas posledných 5 rokov dôležitosť a silné body rómskej kultúry na Slovensku, vážne medzinárodné historicko-spoločenské omyly, chybné pohľady súčasnej extrémistickej spoločnosti na rómsku menšinu, v spolupráci s hercami SND, SNM-Múzeom židovskej kultúry a Múzeom SNP.

Jana Orlická svoj profesionálny život vymenila za reprezentatívnu misiu a osvetu, ktorá má dnes svoje neoceniteľné miesto na mape slovenského umenia ako špičková umelecká interpretácia rómskej hudby s posolstvom s odkazom pre novú generáciu majority a tiež rómskej menšiny a tiež nevykalkulovaný a odvážny odkaz pre extrémistické tendencie a animozity v spoločnosti.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.