OAM_Vtáčkovce_web
Vtáčkovce

Finalista Roma Spirit, Laureát Roma Spirit 2015

Ročník
2015, 2021
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Vtáčkovce
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za cieľavedomé zlepšovanie kvality života obyvateľov a realizáciu činností zameraných na rozvoj obce s programovitým zapájaním miestnych žien. Osobitne za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v obci, budovanie infraštruktúry v rámci celej obce a rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov.

 

Obec Vtáčkovce sa nachádza v okrese Košice – okolie a v súčasnosti v nej žije tisícdvestopäťdesiatštyri obyvateľov. Viac ako deväťdesiat percent tvoria obyvatelia rómskej národnosti. Po roku 1989 ostali skoro všetky miestne rómske rodiny bez príjmu, nastal problém s opätovným zaradením na trh práce. Postupne sa znižoval záujem o vzdelanie, keďže mali mladí ľudia po skočení školy problém nájsť si prácu a ostali odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Takáto situácia bola všeobecným problémom tejto doby na Slovensku.

Dnes sa samospráve darí napredovať aj vďaka odhodlaniu a úsiliu pani starostky, Gabriely Gáborovej. V miestnom zastupiteľstvo pôsobí šesť Rómov. Obecné zastupiteľstvá sú otvorené verejnosti, čo prináša obyvateľom možnosť priamo participovať na dianí v obci. V obci a nachádza základná škola s prvým stupňom a od školského roka 2021/2022 bola zriadená v dočasných priestoroch aj materská škola. Obec je zapojená do Národného projektu terénna sociálna práca, do projektu Podpory vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom, ktorý pomôže zlegalizovať čierne stavby a pozemky pod obydliami.  V rámci projektu DOM.ov sa podarilo deviatim rodinám úspešne sporiť a budú si tak môcť postaviť vlastné rodinné domčeky, ktoré búdu prvými legálnymi stavbami od čias komunizmu. Samospráva sa pripravuje na spustenie projektu OMAMA a pôsobí v nej aktívny dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa môže pochváliť krásnymi úspechmi.

Za obdobie pôsobenia pani starostky sa v obci úspešne podarilo podporiť miestne ženy. V projekte krajčírskych dielničiek sa ženy mohli priučiť novým zručnostiam a osvojiť si krajčírske remeslo na šijacích strojoch. Obec už desať rokov pravidelne organizuje pre svojich obyvateľov kultúrne podujatia ako Deň detí, Deň úcty k starším, pripomínajú si Deň Rómov a mnoho ďalších.

Samospráva do budúcnosti plánuje postaviť novú budovu materskej školy, zberný dvor a naďalej pokračovať v legalizácii pozemkov. V plánoch obce je dopriať deťom nové detské ihrisko, kde budú môcť rodiny spolu tráviť voľný čas a bude slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých obyvateľov. Obec sa aktívne snaží hľadať spôsoby a riešenia potrieb obyvateľov zapájaním sa do všetkých dostupných projektov a vykonáva aktivity, ktoré zvyšujú sebavedomia miestnych obyvateľov. Podporujú zmeny myslenia, motivujú k aktivizácii pri hľadaní pracovných možností a pomáhajú zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Vtáčkoviec.

Gabriela Gáborová (starostka obce)_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka
Popis k Laureátovi Roma Spirit 2015

Nominácia za zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom projektov v prospech rómskej komunity a spolupráce na komunitných aktivitách a podujatiach.

 

Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov Vtáčkoviec je výsledkom spoločného úsilia obce a mimovládnych organizácii pôsobiacich v regióne. Miestny starosta predstavuje jeden z pozitívnych príkladov v Košickom kraji, ktorý realizuje aktivity v prospech rómskej komunity. K úspechom obce patrí vybudovanie verejného vodovodu, kanalizácie, miestnych komunikácii a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Prostredníctvom zapojenia obyvateľov do aktivačných prác tiež boli odstránené nelegálne skládky v obci, ako aj v samotnej rómskej osade. Dôležitým krokom bolo aj legalizovanie domov a pozemkov v spolupráci s geodetickou firmou. Obec podporuje aj prácu terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov osvety zdravia. V spolupráci s medzinárodnou organizáciou YEPP organizuje športové a kultúre podujatia pre Rómov, spolu s miestnou cirkvou a veľvyslanectvom USA organizuje rodičovské semináre pre matky s deťmi do 6 rokov. Podporuje voľnočasové aktivity pre mládež, vrátane výletov a exkurzií, realizuje Deň rómov a Ďalšie kultúrne podujatia.

Ďalšie informácie

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.