ACEC_RS2022_MVO_Združenie Art Aktivista
Združenie Art Aktivista

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Žilinský
Mesto pôsobenia
Žilina
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za dlhodobý kreatívny prístup k zapájaniu sociálne vylúčených detí do umeleckej tvorby a revitalizácie verejného priestoru. Za participatívne a interaktívne aktivity, ktoré v deťoch podporujú seberealizáciu a rozvoj.

 

Združenie Art Aktivista nadväzuje na niekoľkoročné iniciatívy audiovizuálneho umelca a filmára Tomáša Rafu, ktorý spoločne so skupinou umelcov, aktivistov a dobrovoľníkov realizoval cyklický umelecko-aktivistický  projekt Športové múry (2010-2013), ktorým upozorňoval na symboly segregácie rómskeho obyvateľstva. Združenie Art Aktivista, založené od roku 2014, dlhodobo zapája sociálne vylúčené deti do spoločných tvorivých a umeleckých aktivít. Kombináciou rôznych umeleckých prístupov podporuje sebarealizáciu, záujem o participáciu, kreatívny rozvoj s umelcami a inklúziu detí. Vzniknuté procesy s výstupmi potom komunikuje a prezentuje v galériách doma a v zahraničí.

Združenie Art Aktivista organizuje tvorivé workshopy v Sečovciach od roku 2015. Začínali s “Letnými maliarskymi workshopmi”, súčasťou ktorých bol aj projekt revitalizácie verejného priestoru bytovky v osade. Letný maliarsky workshop vznikol po tom, keď v rokoch 2012 a 2013 pomaľovali najväčšie segregačné múry na východnom Slovensku  (Ostrovany, Veľká Ida). V spolupráci s deťmi chceli pokračovať. Vznikla myšlienka letného maliarskeho workshopu s víziou vytvoriť pre deti tvorivý priestor. S týmto zámerom vzniklo obrovské maliarske plátno o rozmeroch 10x10 metrov. Kreatívne pomaľovanie prvého plátna všetkých nadchlo. 

V nasledujúcich rokoch pridávali ďalšie tvorivé aktivity. Vznikol tak letný umelecký ateliér v otvorenom priestore. Od roku 2020 rozšírili možnosti spolupráce o krátkodobé rezidenčné pobyty. Združenie Art Aktivista každý rok cez otvorené výzvy pozýva umelcov a umelkyne participovať s deťmi na workshope. Týmto spôsobom obohacujú aktivity o nové nápady, pohľady a prístupy.

Deti túto každoročnú prítomnosť vnímajú ako súčasť letných prázdnin. Zameriava sa na procesy aktivujúce sebarealizáciu, improvizáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Výstupom projektu je aj krátky dokumentárny film a fotografické série uverejnené na stránke združenia. Už tradične na začiatku workshopu sa rozdávajú stovky sľúbených fotografií (portrétov), na ktoré deti trpezlivo čakali celý rok. Fotografie si veľmi vážia aj ich rodičia, fotografujú sa celé ich rodiny už niekoľko rokov.

Aktivity sú zamerané na spúšťanie kreatívnych procesov priamo vo vylúčenej komunite. Podarilo sa zorganizovať výstavu Letného maliarskeho workshopu  vo vedľajšom väčšom meste – Trebišove. V doprovode prišli aj deti z osady a na vernisáži tak boli spolu s ostatnými návštevníkmi výstavy. To isté sa pripravovalo aj na veľkej  výstave vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Žiaľ z dôvodu pandemických opatrení sa otvorenie odohralo bez prítomnosti detí. 

Združenie Art Aktivista vychádza z možností, ktoré umenie ponúka. Všetky doterajšie procesy vznikli postupne, organicky, reflexiou získaných skúseností a predstavy o obojstrannej spolupráci v tvorivom procese. Podstatné je vnímať potreby detí, pozorovať ich autentickosť a to, ako reagujú na podnety, ktoré vznikajú. Na základe ich spätnej väzby sa potom prispôsobujú zámery a plány.  

Projekt tiež poukazuje na vzájomnú cestu spolupráce a spolužitia. Výstupom nie sú len monumentálne geometrické objekty, experimentálne inštalácie, pohybové, hudobné a tanečné happeningy, či veľkorozmerné umelecké plátna. Vo výstupoch tvorivých dielní môžeme nájsť aj odkaz smerom k majoritnej spoločnosti o tom, že deti a obyvatelia z vylúčených lokalít chcú byť vo vzájomnom spolunažívaní s majoritou rovnocenným partnerom.

Tomáš Rafa a Jana Pohanková_Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.