11. ročník Roma Spirit 2019 opätovne upriamuje pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity. Roma Spirit je výnimočný spôsob osvety a šírenia pozitívnych príkladov, ktoré sú podporou a ocenením aktívnej snahy jednotlivcov a organizácií zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu.

Prípravný výbor Roma Spirit, obdržal na preštudovanie 176 právoplatne prijatých nominácií.  Do finálového kola 11. ročníka Roma Spirit 2019 postúpilo 21 nominácií, tri v každej zo siedmych kategóríí.

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2019 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocneca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Na galavečere slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2019 oceníme verejne poďakujeme a vyzdvihneme osobnosti a organizácie, ktoré sú inšpiráciou a motiváciou pre angažovanie sa ďalších občanov v projektoch prinášajúcich komplexné a dlhodobé riešenie otázok týkajúcich sa nielen rómskej komunity. Záznam z galavečera Roma Spirit 2019odvysiela RTVS 5. decembra o 20.10 na Dvojke.

Vyzdvihovať a oceňovať reálne a úspešné projekty v oblasti zlepšovania životných podmienok Rómov považujeme za extrémne dôležité. Darí sa nám to vďaka systematickej podpore a angažovanosti partnerov a sponzorov.

Máte chuť a možnosť podporiť aktivity a výnimočné osobnosti, ktoré posilňujú spoločenskú inklúziu, toleranciu a porozumenie? Kontaktujte nás na office@acec.sk.

 

Prípravný výbor