Roma Spirit 2019 opätovne upriami pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity. Roma Spirit je výnimočný spôsob osvety a šírenia pozitívnych príkladov, ktoré sú podporou a ocenením aktívnej snahy jednotlivcov a organizácií zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1390 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo 61 laureátov.

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2019 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocneca vlády SR pre rómske komunity. Už onedlho vyhlásime 11. ročník Roma Spirit a otvoríme priestor pre nominácie na ocenenie. Na galavečeri Roma Spirit 2019, v novembri 2019, oceníme, verejne poďakujeme a vyzdvihneme osobnosti a organizácie, ktoré sú inšpiráciou a motiváciou pre angažovanie sa ďalších občanov v projektoch prinášajúcich komplexné a dlhodobé riešenie otázok týkajúcich sa nielen rómskej komunity. Záznam z galavečera Roma Spirit 2019 odvysielala RTVS v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Vyzdvihovať a oceňovať reálne a úspešné projekty v oblasti zlepšovania životných podmienok Rómov považujeme za extrémne dôležité. Darí sa nám to vďaka systematickej podpore a angažovanosti partnerov a sponzorov.

Máte chuť a možnosť podporiť aktivity a výnimočné osobnosti, ktoré posilňujú spoločenskú inklúziu, toleranciu a porozumenie? Kontaktujte nás na office@acec.sk.