web_Lýdia Šuchová
Lýdia Šuchová

zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2015

predsedníčka, občianske združenie Equity

Ročník
2019
Kategória
Porota čin roka

„Tradične sa celý rok teším na slávnostný večer odovzdávania ocenení Roma Spirit. Vždy som fascinovaná spoznaním, koľko úžasných ľudí naprieč Slovenskom robí záslužné aktivity v prospech marginalizovaných Rómov. Je mi cťou byť súčasťou tohto inšpiratívneho podujatia.“

Lýdia Šuchová založila občianske združenie Equity, ktoré vedie doposiaľ, pred jedenástimi rokmi. Zameriava sa na podporu sociálne znevýhodnených ľudí a budovanie mostov medzi svetom strednej triedy a svetom generačnej chudoby.

Pôsobila ako riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja, aj ako poradkyňa podpredsedu vlády SR. Na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského založila a viedla Centrum projektovej spolupráce. Vyše 15 rokov pôsobila v Bratislave ako učiteľka matematiky a fyziky na viacerých základných a stredných školách. Je nositeľkou viacerých ocenení. Veľvyslanectvo USA jej v roku 2015 udelilo titul Woman of Courage. V roku 2012 bola ocenená ako Dobrovoľník roka v oblasti vzdelávanie.

Ocenenie Roma Spirit 2015 prevzala v kategórii Mimovládna organizácia za realizáciu letného zážitkového tábora pre rómske a nerómske deti Black and White – žime spolu!, ktorý prispieva k budovaniu vzájomného rešpektu a priateľstva získala za organizáciu tábora pre deti z osád.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.