12. 09. 2019
(39/78)

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko sa stalo novým partnerom Roma Spirit 2019

Je nám cťou a zároveň potešením, že našim novým partnerom sa tento rok stalo aj Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

„Rasizmus a diskriminácia nejakej menšiny sú vždy aj v rozpore so základnými demokratickými hodnotami spoločnosti. Zasadzovanie sa za ochranu ľudských práv ako aj proti vyčleňovanou menšín a proti všetkým formám rasizmu – to je pre nás mimoriadnym záväzkom a srdcovou záležitosťou. Z tohto dôvodu sa veľmi tešíme, že môžeme Roma Spirit podporiť. Pretože oceňovaním sa dostanú do povedomia organizácie, obce, podnikatelia a predovšetkým ľudia, ktorí sa neúnavne zasadzujú za spravodlivosť príležitostí a začleňovanie Rómov a tým aj za inkluzívnejšiu a demokratickejšiu spoločnosť. Konkrétna práca mnohých angažovaných ľudí sa cez Roma Spirit Awards zviditeľní a multiplikuje. Jej výnimočné pôsobenie pomáha búrať predsudky a zároveň slúži iným ako inšpirácia.“