web_Bashy
Bashy Tahir Quraishy

generálny tajomník, EMISCO (Európska moslimská iniciatíva pre sociálnu súdržnosť)

Ročník
2019
Kategória
Odborná porota

„Zlá situácia rómskych menšín v Európe je môjmu srdcu veľmi blízka, čiastočne preto, že mám indicko-pakistanské korene a čiastočne preto, že som navštívil rómske obydlia v Slovenskej republike, Českej republike, Rumunsku a ďalších krajinách. Taktiež som v roku 2014 realizoval výskum a napísal správu o Rómoch na východnom Slovensku.“

Basharat Tahir Quraishi sa narodil v Indii, ale vyrastal v Pakistane. Študoval strojárstvo v Nemecku a v USA a neskôr študoval medzinárodný marketing v Londýne. Je členom niekoľkých komisií, výborov a rád zaoberajúcich sa otázkami ľudských práv, etnickej a náboženskej rovnosti, antirasizmu, Rómov, diskriminácie, islamofóbie a antisemitizmu v Dánsku a na medzinárodnej úrovni.

Pôsobil napríklad ako člen popredného výboru Európskej komisie venujúcemu sa otázkam sociálnej integrácie znevýhodnených etník a integrácie na trhu práce v EÚ. Do roku 2007 predsedal Európskej sieti proti rasizmu (ENAR), kde v súčasnosti pôsobí ako predseda poradného výbor. Je generálnym tajomníkom Európskej moslimskej iniciatívy pre sociálnu súdržnosť.

Je autor 8 kníh a 30 dokumentov o otázkach týkajúcich sa menšín – médiá, etnická identita, islamofóbia a rasizmus v Európskej únii, medzikultúrny život, integrácia, ľudské práva a menšiny v médiách, ako aj spolupráca mimovládnych organizácií. Pôsobí tiež v Kodani ako televízny moderátor.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.