MVO_SPOLU - SLOVENSKO_toto
SPOLU – Slovensko

Laureát Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Mimovládna organizácia

Nominácia za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a v okolí.

SPOLU – Slovensko bolo založené vo februári 2012. Občianske združenie bolo založené ľuďmi, ktorých cieľom bolo inovatívnym a produktívnym spôsobom prispieť ku zlepšeniu vzťahov v spoločnosti. Prvé dva roky pracovali vo viacerých komunitách so ženami, mužmi a deťmi. V apríli 2014 založili iniciatívnu skupinu Agentky rovnosti a od roku 2015 po nej nazvali aj svoj kľúčový projekt. Od toho času sa v organizácii primárne zameriavajú na osobnostný rozvoj rómskych žien.

V rámci realizovanej komplexnej činnosti, kde v popredí sú metódy ako koučing, tútoring, mentoring, ale aj skupinové vzdelávanie vo vnútri organizácie a tiež kurzy a školenie inými organizáciami – sa zameriavajú na aktuálne potreby žien. Občianske združenie realizuje vzdelávacie, kultúrne, športové, duchovné aj charitatívne aktivity, aktivity pre ženy, pre deti, pre ženy s deťmi alebo aj špeciálne pre seniorov. Združenie organizuje pre deti súbory Čhonoro a Khamoro, futbalové oddiely a tiež neformálne školy v prírode.

Aktivity Agentky rovnosti vykonávajú vo svojich domoch a na svojich dvoroch alebo priamo v teréne, teda v uliciach a na námestiach, v osadách alebo v mestách ako Spišská Nová Ves alebo Levoča. V súčasnosti sú aktivity združenia určené predovšetkým ženám a dievčatám žijúcim vo vylúčených komunitách. Ako prví a zatiaľ jediní organizujú vlastný športový klub pre dievčatá.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.