web_Barbara Illková
Barbara Illková

generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVEZ SR

Kategória
Prípravný výbor

„Je mi cťou byt členkou poroty tohtoročného Roma Spirit. Vysoko si vážim a oceňujem aktivity všetkých tých, ktorí na tomto projekte participujú. Som presvedčená, že zviditeľňovanie pozitívnych príkladov je cestou k vzájomnému poznaniu sa a tolerancii.“

JUDr. Barbara Illková, PhD. (1969) je generálnou riaditeľkou Sekcie medzinárodnoprávneho, konzulárneho a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pôsobila na diplomatických misiách pri Rade Európy v Štrasburgu a pri Úradovni Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve. V roku 2011 bola menovaná do funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike. Je predsedníčkou Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo a členkou viacerých medzirezortných výborov v oblasti ľudských práv. Vykonáva prednášateľskú a lektorskú činnosť. V rokoch 2012 – 2015 bola tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a koordinovala proces prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V roku 2014 bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka. Je členkou riadiaceho výboru medzinárodného projektu obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor za Slovenskú republiku.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.