10363655_10206881125618797_6536797272049620678_n
Irina Spataru

asistentka poslanca Európskeho parlamentu Terryho Reintkeho

Ročník
2019
Kategória
Odborná porota

„Pochádzajúc z oblasti občianskej spoločnosti a po práci s občanmi, som získala skúsenosť, že táto dôležitá práca nie je vždy tak docenená a viditeľná, ako by mala byť. Preto som rada, že môžem byť súčasťou tohtoročnej poroty Roma Spirit a oceniť tak skvelú prácu, ktorá má značný dopad na Rómov.“

Irina Elena Spataru je aktivistkou za rómske práva. Od roku 2016 je členkou správnej rady rakúskej mimovládnej organizácie Romano Centro. V marci 2019 bola zvolená za členku správnej rady Rakúskej národnej rady mládeže.

Pani Spataru získala osvedčenie Rady Európy ako školiteľka v oblasti vzdelávania o ľudských právach. V rokoch 2017 – 2018 pracovala ako poradkyňa v oblasti zamestnávania a sociálnych vecí vo vzdelávacom centre Caritas vo Viedni. Po ukončení stáže v Agentúre Európskej únie pre základné práva vstúpila do úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a pracovala ako junior odborníčka na kontaktnom mieste pre záležitosti Rómov a Sinti, kde sa zameriavala najmä na činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia o špecifických záujmoch a potrebách rómskych a sintských žien, vrátane účasti rómskej a sintskej mládeže.

Irina Elena Spataru nedávno začala pracovať ako asistentka Terryho Reintkeho, poslanca Európskeho parlamentu a ako poradkyňa pre práva európskych občanov a základné práva, politiku rovnosti a ľudských práv.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.