KULT_ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE
Štátna vedecká knižnica v Prešove

Laureát Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Kultúra
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Prešov

Nominácia za aktivity Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktoré dokumentujú a prezentujú rómske kultúrne dedičstvo v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia a orálnej histórie.

Štátna vedecká knižnica v Prešove, ako univerzálna vedecká knižnica, je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry vzniklo s cieľom prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva Rómov. Pracovisko sústreďuje na jednom mieste komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej menšiny, či informácie súvisiace s rómskou problematikou a zároveň predstavuje nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Centrum od roku 2015 prevádzkuje špecializovanú študovňu romistiky, v ktorej knižnica sústreďuje knižný aj časopisecký fond na prezenčné štúdium. Centrum spracovalo a sprístupnilo 461 digitálnych kultúrnych objektov, ktoré sú sprístupňované na portáli www.portalsvk.sk. Centrum na portáli zverejňuje aj dokumenty iných organizácií v elektronickej forme a to v snahe sústrediť na jednom mieste dokumenty a informácie týkajúce sa kultúry a tradícií Rómov na Slovensku.

Víziou knižnice je vybudovať celonárodné centrum dokumentov, kultúrnych objektov a informácií o rómskej kultúre, ako aj centrum informácií o rómskej národnostnej menšine komplexne pokrývajúcich oblasť kultúrneho dedičstva, sociálneho a ekonomického rozvoja, vzdelávania, vedy a výskumu v rámci Slovenska, aj v medzinárodnom meradle.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.