OAM_DOBŠINÁ_01
Dobšiná

Laureát Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Dobšiná

Nominácia za efektívnu činnosť pri odstraňovaní segregácie a začleňovaní marginalizovaných komunít prostredníctvom aktivít v oblasti podpory bývania, zamestnanosti a školstva.

Mesto realizuje projekty, ktoré vedú k samotnému zlepšeniu životnej úrovne celého mesta, ako napr. výstavba nájomných bytových domov, nadstavba objektov v Základnej škole v Dobšinej, výstavba Materskej školy v Dobšinej, výstavba detského ihriska, výstavba dopravného ihriska. Okrem týchto projektov je v procese realizácie aj rekonštrukcia Komunitného centra v Dobšinej a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná.

Dobšiná je mesto s veľkým potenciálom, s krásnou prírodou, ale stále je tu veľké percento nezamestnanosti a veľa ľudí na hranici chudoby, z 5 085 obyvateľov je asi 1900 Rómov. Automat na pitnú vodu bol pilotným riešením práve v Dobšinej. V nových bytových domoch je zavedený kreditný systém platieb za energie, aby sa predišlo dlžobám a následným exekúciám, a osvedčilo sa to u obyvateľov bytoviek, ktorí sa tak učia finančnej gramotnosti.

Aktivity mesta sú zamerané na zlepšenie celkovej situácie životnej úrovne marginalizovanej rómskej komunity a týkajú sa hlavne bývania, zmiernenia chudoby, lepšieho prístupu k sociálnym službám a ku vzdelaniu, zlepšenie bezpečnosti v meste a rôzne preventívne činnosti zamerané na bezpečnosť. Dobšiná realizuje projekty ako Terénna sociálna práca, Komunitné centrum, Miestna občianska poriadková služba, Rómska občianska hliadka, ktoré fungujú dlhodobo. Mestský úrad Dobšiná má zamestnanca, ktorý sa prioritne venuje len obyvateľom rómskej komunity, ktorá potrebuje pomoc. Táto pracovná pozícia má názov „vajda – styk s rómskou komunitou“.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.