Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1714 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 76 laureátov.

Roma Spirit 2021 už po trinástykrát upriami pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať aktivity a projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít. Veríme, že poďakovaním a verejným ocenením aktívnej snahy zlepšovať životné podmienky Rómov prispievame k zlepšeniu Slovenska v oblasti, kde je tak veľa problémov, biedy a predsudkov, posilujeme rozvoj našej spoločnosti a budujeme krajinu pre každého jedného občana.

Vyhlasovateľmi 13. ročníka Roma Spirit sú Rozhlas a televízia Slovenska RTVS) a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová.

Roma Spirit 2021 oceňovania vyhlásime na tlačovej konferencii 21. mája 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa pre interkultúrny dialóg a porozumenie.

Prihlášku na ocenenie môže zaslať každý od 21. mája do 31. augusta 2021. Zo všetkých právoplatne prijatých prihlášok vyberie sedemnásťčlenný Prípravný výbor 21 finalistov. O siedmych laureátoch, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.

Slávnostné odovzdávanie ocenení Roma Spirit 2021 odvysiela RTVS 9. decembra 2021 v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv.

Vyzdvihovať a oceňovať reálne a úspešné projekty v oblasti zlepšovania životných podmienok Rómov považujeme za extrémne dôležité. Darí sa nám to vďaka systematickej podpore a angažovanosti partnerov a sponzorov.

Máte chuť a možnosť podporiť aktivity a výnimočné osobnosti, ktoré posilňujú spoločenskú inklúziu, toleranciu a porozumenie? Kontaktujte nás na office@acec.sk.