Ľubomíra Slušná – Franz

prezidentka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Marta Gajdošíková

riaditeľka, Dvojka – RTVS

Lívia Nogová

riaditeľka komunikačného a PR oddelenia, Slovenské elektrárne

Jarmila Vaňová

riaditeľka, ROMED

Jarmila Lajčáková

senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Ján Orlovský

riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

Zuzana Havírová

predsedníčka a výskumníčka, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

Ivett Pavlis

právnička, majiteľka materského centra

Oľga Džupinková

moderátorka spravodajstva a dopravného servisu Rádia Expres

 Silvia Porubänová

sociologička, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave

Ján Hero

poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Mária Ház

projektová manažérka Karpatskej nadácie

Michaela Mudroňová

koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození, n.o.

Stanislav Ďurica

senior advokát, Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.

Stanislav Ďurica

senior advokát, Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.