Laura_Dittel_web
Laura Dittel

riaditeľka, Karpatská nadácia

Kategória
Prípravný výbor

„Celý svoj život som prežila v blízkosti Rómov, ale až v dospelosti som si uvedomila, že žijeme vedľa seba, ale nie spolu. Nerozumieme si navzájom a ani sa porozumieť nesnažíme. Rozdiely medzi nami sa prehlbujú, premieňajú sa v nepochopenia až po otvorenú nenávisť. Veľká časť mimovládnych organizácií a ľudí v nich sa venuje pomoci Rómom a tým som sa rozhodla pomáhať. Je to tŕnistá a neľahká cesta, na ktorej stojí mnoho prekážok a zmena nie je okamžite viditeľná. Zaslúžia si našu pomoc a ocenenie.“

Laura Dittel strávila väčšinu svojho profesionálneho života v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 27 rokov pracuje v Karpatskej nadácii, organizácii ktorej poslaním je pomáhať rozvoju východného Slovenska a posledných 14 rokov organizáciu riadi.

Študovala na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, kde sa zamerala predovšetkým na regionálno-rozvojové témy a tiež tému spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach východného Slovenska. V rokoch 2014/2015 získala Fulbrightove štipendium (Hubert Humphrey Fellowship), v rámci ktorého absolvovala rok na prestížnej Maxwell School of Citizenship and Public Affairs v Syrakúzach (USA, NY), kde sa zamerala predovšetkým na riadenie mimovládnych organizácií, prácu medzinárodných MVO a riešenie konfliktov. Časť svojho pobytu v USA strávila na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone DC, kde spolupracovala na realizácii niektorých programov.

Bola a je súčasťou rôznych správnych a poradných rád a stále sa venuje aktívnemu občianskemu aktivizmu a mobilizácii ľudí smerom k vyššej osobnej zodpovednosti za budúcnosť. The Pôsobí v Eastern Partnership Civil Society Forum ako koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa venuje témam ekonomickej integrácie a konvergencie k politikám Európskej únie v krajinách Východného Partnerstva.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.