I56A7230cb
Janette Motlová

Laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011

riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Ročník
2011
Kategória
Média, Prípravný výbor
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Publicistika, Vzdelávanie

„Emocionálne učenie je mojou srdcovkou. Keď rozumieme vlastným emóciám, vieme pochopiť prežívanie iných. Ak vieme pochopiť prežívanie iných, rozumieme ich konaniu, správaniu, postojom. Potrebujeme to vedieť všetci, či už ako rodičia, súrodenci, deti, priatelia, kolegovia, či manažéri. Je len na nás, kedy zistíme, ako veľmi toto učenie potrebujeme.“

Janette je lektorka, blogerka a inovátorka v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Vedie neziskovú organizáciu Od emócií k poznaniu – EDUMA a je iniciátorkou Online živej knižnice. Vzdelávací portál ako jediný na Slovensku prináša prostredníctvom videí autentické príbehy ľudí, ktorí pre svoju „inakosť“ bojujú s rôznymi prekážkami v spoločnosti. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez príbehy a pochopenie prežívania rómskeho dieťaťa v nerómskom prostredí. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie autentických príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. „Keď rozumieme vlastným emóciám, vieme pochopiť prežívanie druhých. Ak vieme pochopiť prežívanie druhých – detí, rodičov, súrodencov, priateľov, kolegov či manažérov – rozumieme ich konaniu, správaniu a postojom. Všetci toto učenie potrebujeme,“ hovorí. Janette vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, neskôr ako manažérka v Iuvente. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže.

Za svoje blogy získala Novinársku cenu, ocenenie Gypsy spirit, je držiteľkou ocenenia Lektor roka 2017 a autorkou autobiografického románu Cigánka, ktorý je osobnou a autentickou výpoveďou o jej živote.

Informácie k Laureátovi

Janette Maziniová je originálnou publicistkou, ktorá na svojom blogu otvorene, priamo a úprimne zverejňuje osobné „správy“, týkajúce sa komplexných problémov i riešení rómskej problematiky. Jej výsostne a fascinujúco subjektívny, mnohokrát autobiografický pohľad je neoceniteľne prínosný predovšetkým pokiaľ ide o prekonávanie stereotypov, bariér a predsudkov majority voči životnému spôsobu a hodnotám rómskej minority. Cyklus článkov o vlastnom detstve, príhodách z komunity, postojoch a filozofii Janettinej mamy je pre tisícky čitateľov a čitateliek v tom najlepšom zmysle „návykový“ a nezabudnuteľný.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.