Durica_Stanislav_Dentons
Stanislav Ďurica

senior advokát, Dentons

Kategória
Prípravný výbor

V Dentons máme globálny záväzok zmysluplne prispievať komunitám, v ktorých pracujeme a žijeme. V Európe žijeme v náročných časoch a otázky súvisiace s integráciou národnostných menšín ani v týchto časoch nestrácajú na svojej dôležitosti, práve naopak. Sme radi, že sa môžeme zapojiť do tohto projektu a potvrdiť, že náš záväzok k inklúzii, diverzite, rovnosti a ESG je skutočnou súčasťou identity firmy.“

Stanislav Ďurica je partnerom v bratislavskej kancelárii Dentons. Vo svojej praxi sa zameriava na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, korporátneho práva, sporovej agendy (súdnej agendy a arbitráží), ochrany osobných údajov ako aj práva duševného vlastníctva. Vo svojej profesionálnej kariére získal bohaté medzinárodné skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom pri súdnych sporoch a arbitrážach vrátane medzinárodných konaní. Jeho právnická história zahŕňa aj poskytovanie pro bono služieb tretiemu sektoru.

Pred príchodom do Dentons, pracoval 5 rokov ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii a viac ako 12 rokov na pozícii spolupracujúceho advokáta pre jednu z najrenomovanejších slovenských advokátskych kancelárií. Stanislav reprezentuje Dentons v pracovnej skupine Americkej obchodnej komory pre pracovné a sociálne záležitosti a vo Výbore pre zdravotníctvo. Od roku 2007 je členom Slovenskej advokátskej komory a okrem rodnej slovenčiny hovorí Stanislav aj anglicky.

Členom Prípravného výboru Roma Spirit je od roku 2018.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.