FOTO_JANA GK
Jana Gáborová Kroková

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Kategória
Prípravný výbor

„Roma Spirit vnímam ako podujatie,  ktoré upriamuje pozornosť  na prácu jednotlivcov, skupín, či spoločenstiev z rôznych oblastí spoločenského života. Roma Spirit  je možnosťou pre nás, pre Rómov, ukázať kto naozaj sme.“

Jana Gáborová Kroková študovala v Prešove na pedagogickej fakulte, odbor: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Po absolvovaní štúdia získala akademický titul Mgr. Pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, dokumentačno – informačnom centre rómskej kultúry. Jej práca je o tvorení obsahu digitálnych kultúrnych objektov z oblasti hudby a orálnej histórie Rómov. Pracuje tiež na Prešovskej univerzite v Prešove, Centre jazykov a kultúr národnostných menšín, na Ústave rómskych štúdií ako asistentka, kde sa profiluje v oblasti rómskej literatúry.  Aktívne sa zúčastňuje konferencií, prispievam do zborníkov: SAK (slovenská asociácia knižníc), tvorí recenzie/anotácie pre časopis romistických štúdií Romano džaniben, prispieva do novín Romano Nevo ľil.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.