27. 02. 2013
(76/78)

Vyhlásenie 5. ročníka Gypsy Spirit

Už piatykrát projekt Gypsy Spirit ocení aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Dňa 27. augusta 2013 sa vyhlasuje  5. ročník ocenenia,  ktorého cieľom je pokračovať v úsilí o prezentáciu a ocenenie pozitívnych príkladov, projektov a aktivít v prospech rómskeho etnika.

Vyhlasovateľmi 5. ročníka Gypsy Spirit 2013 sú:  Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (generálny partner), Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (NCR), občianske združenie OZ Láčho Drom.

V rámci 5.ročníka Gypsy Spirit  2013 sa ocenenie udeľuje v nasledovných kategóriách:

1. Mimovládna organizácia 
(za realizáciu projektov zameraných na podporu a  rozvoj rómskej menšiny a ich dosiahnuté výsledky a  za realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre  rómske deti a mládež)

2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ 
(za podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

3.  Obec – mesto 
(za programy zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech
rómskej komunity)

4. Osobnosť
(za dlhodobú prácu, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

5. Médiá 
(pre novinára/novinárku, za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na
Slovensku, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia)

6. Čin roka 
(za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

Základnými kritériami hodnotenia sú : obdobie realizácie aktivít (dlhodobé hľadisko), dosiahnu