gzp

Vyhlásenie 5. ročníka Gypsy Spirit

Už piatykrát projekt Gypsy Spirit ocení aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Dňa 27. augusta 2013 sa vyhlasuje  5. ročník ocenenia,  ktorého cieľom je pokračovať v úsilí o prezentáciu a ocenenie pozitívnych príkladov, projektov a aktivít v prospech rómskeho etnika.

Vyhlasovateľmi 5. ročníka Gypsy Spirit 2013 sú:  Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (generálny partner), Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (NCR), občianske združenie OZ Láčho Drom.

V rámci 5.ročníka Gypsy Spirit  2013 sa ocenenie udeľuje v nasledovných kategóriách:

1. Mimovládna organizácia 
(za realizáciu projektov zameraných na podporu a  rozvoj rómskej menšiny a ich dosiahnuté výsledky a  za realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre  rómske deti a mládež)

2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ 
(za podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

3.  Obec – mesto 
(za programy zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech
rómskej komunity)

4. Osobnosť
(za dlhodobú prácu, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

5. Médiá 
(pre novinára/novinárku, za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na
Slovensku, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia)

6. Čin roka 
(za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

Základnými kritériami hodnotenia sú : obdobie realizácie aktivít (dlhodobé hľadisko), dosiahnu

Zdieľať

Priateľské stretnutia finalistov Roma Spirit 2023 pokračujú!
Finalisti jubilejného 15. ročníka Roma Spirit sa spojili na ďalšom nezabudnuteľnom stretnutí v Bratislave. Užili si vzájomnú spoločnosť, poďakovanie Írskym veľvyslancom aj prijatie u prezidentky. V pondelok 20. mája sa konalo stretnutie finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit. Bolo jedinečnou príležitosťou pre vzájomné...
Prezidentka prijala finalistov ocenenia Roma Spirit 2023!
Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, prijala finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2023 v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentka Čaputová vo svojom prejave vyzdvihla prácu a odhodlanie finalistov a laureátov ocenenia. „Za 15 rokov ocenenie Roma Spirit zviditeľnilo už stovky príbehov nádeje, ľudskosti...
Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave
V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity...
Medzinárodný deň Rómov – je oslavou i pripomienkou!
Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť. Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé...
ZAŽITE GALAVEČER ROMA SPIRIT 2023 NA VLASTNEJ KOŽI!
Buďte súčasťou nezabudnuteľného podujatia 15. ročníka Roma Spirit v Národnom divadle Košice! Aby ste aj Vy a Vaši priatelia mali možnosť zúčastniť sa Roma Spirit 2023, dali sme do predaja limitovaných 50 kusov vstupeniek! ZAKÚPIŤ VSTUPENKU NA GALAVEČER ROMA SPIRIT...
Prípravný výbor vybral finalistov jubilejného 15. ročníka ocenenia!
Na ocenenie Roma Spirit 2023 bolo prijatých 128 prihlášok. O tom, kto sa nakoniec dostal medzi 21 finalistov jubilejného ročníka ocenenia rozhodlo pätnásť členov Prípravného výboru Roma Spirit. Zasadnutie sa konalo v septembri v Bratislave. „Zasadnutie Prípravného výboru prebehlo tento rok, tak ako...