cin_roka

Okrídlené srdcia Gypsy Spirit našli svoj domov

Bratislava, 10. októbra 2012 – Včera večer sa okrídlené srdcia Gypsy Spirit rozleteli po celom Slovensku a našli svojich majiteľov v šiestich kategóriách. Na slávnostnom galavečere 4. ročníka Gypsy Spirit 2012 v budove Slovenského rozhlasu udelila ocenenia Odborná porota na čele s Andrzejom Mirgom, etnológom a medzinárodným rómskym aktivistom, poradcom pre záležitosti Rómov a Sintov pri OBSE a porota Čin roka, ktorej predsedníčkou bola Eva Babitzová, riaditeľka Rádia Expres a členka prípravného a organizačného výboru.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 107 mimovládnych organizácií, firiem, jednotlivcov a novinárov. Prípravno-organizačný výbor vyhodnotil prihlášky a vybral 19 postupujúcich – tri nominácie v každej kategórii ocenenia Gypsy Spirit, pričom na ocenenie v kategórii Médiá vybral štyri. Odborná porota a porota Čin roka rozhodla o víťazoch, ktorí si zo slávnostného odovzdávania odniesli umelecké sošky v tvare okrídleného srdca ako symbol ich ľudského prístupu a skvelej práce s rómskou komunitou.

Ocenenie za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny  v kategórii Mimovládna organizácia získalo občianske združenie Svatobor pod Oblíkom, ktoré sa zameriava na poľnohospodársku produkciu v širšom kontexte krajinotvorby, ekovýroby, obnovy tradičných remesiel a postupov, chránených dielní a pod. Združenie sa zo všetkých síl snaží naplniť víziu podpory potravinovej a energetickej sebestačnosti vidieckych (najmä rómskych) komunít.

Za implementáciu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity zo strany spoločností resp. firiem ocenila Odborná porota aktivity Zdravotnej poisťovne UNION. Poisťovňa nepretržite od roku 2007 podporuje projekt Zdravé komunity, ktorý má dopad na viac ako 25 tisíc obyvateľov v 30 rómskych osadách. Projekt realizuje prostredníctvom ľudských zdrojov priamo z osád – terénnych zdravotných asistentov, ktorých činnosť pomáha zlepšiť zdravotný stav obyvateľov.

V kategórii Mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež získali ocenenie Saleziáni Dona Bosca, Poštárka, Bardejov. S osobitným dôrazom sa venujú práci s Rómami a výchove rómskych detí a mládeže. Za týmto účelom zriadili a vybudovali Výchovno-vzdelávacie centrum, ktoré slúži najmä obyvateľom rómskej komunity v mestskej časti Poštárka, kde žije približne 1100 Rómov.

Ocenenie v kategórii Osobnosť  získal Ing. Ján Hero, riaditeľ súkromného gymnázia Zefirína Jiméneza Mallu v Kremnici. Vedie osemročné gymnázium, ktoré vzniklo v roku 2008 a má 43 žiakov. Škola je otvorená rómskym aj nerómskym deťom. Cieľom jej inkluzívneho vzdelávania je odstránenie bariér ku kvalitnému vzdelávaniu vo výchove, kultúre, osvete či bývaní, a to od malého dieťaťa až po mladého dospelého. Podmienky sú nastavené tak, aby jej žiaci ukončili minimálne stredné vzdelanie a uplatnili sa na trhu práce a boli ekonomicky prínosnými daňovými poplatníkmi pre spoločnosť.

Tento rok porota po druhý krát ocenila prácu novinárov, a to tých, ktorí pri svojej práci buď objektívne alebo pozitívne poukázali na život a vlastnosti obyvateľov rómskych komunít. Spomedzi nominovaných sa porota rozhodla toto ocenenie udeliť redakcii Aktuálne.sk, za kontinuálne, dlhodobé a objektívne informovanie o situácii Rómov na Slovensku, s absenciou bulvárnych a senzáciechtivých informácií.

Porota Čin roka sa zhodla na tom, že za Čin roka, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca si zaslúži najvyššie ocenenie Renáta Žigová z Letanoviec, ktorá je pre svoje okolie doslova dobrým anjelom. Ako dlhoročná zdravotná asistentka a asistentka terénneho pracovníka sa napriek svojej neľahkej osobnej situácii aj naďalej obetavo pomáha obyvateľom osady v Letanovciach a robí to bez nároku na honorár.

Výnimočne udelila porota aj Špeciálne ocenenie Deziderovi Bangovi, spisovateľovi, prekladateľovi, básnikovi, televíznemu dramaturgovi. Život a celoživotné, takmer 50-ročné, dielo pána Bangu predstavuje slovami predsedu Odbornej poroty, Andrzeja Mirgu, nádherné zosobnenie rómskeho ducha, príklad a krásny vzor pre dalšiu slobodnú generáciu umelcov písaného slova.

Udeľovanie ocenení 4. ročníka Gypsy Spirit aj tento rok obohatili svojím vystúpením hudobné zoskupenia Patrik Žigmund Ensemble, detský spevácky zbor Čercheňora, Para a Sendreiovci, After Phurikane a Gipsy.cz.  Záznam zo slávnostného galavečera odvysiela v novembri Slovenská televízia.

Uďeľovanie ocenení Gypsy Spirit by ani tento rok nebolo možné zrealizovať bez podpory vyhlasovateľov, sponzorov, partnerov, mediálnych partnerov, bez iniciatívy prihlásených, nominovaných, účinkujúcich a tiež porotcov. Im všetkým patrí veľké poďakovanie.

Viac informácií  nájdete na: www.gypsyspirit.eu

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a Enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, celkovo pôsobí v 40 krajinách po celom svete. Slovenské elektrárne i Enel sú partnermi významných filantropických inštitúcií. Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu – Energia pre šport, Energia pre kultúru, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít – energie, ktorými elektrárne podporujú aj v roku 2011 rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR) na Slovensku. Projekt Gypsy Spirit patrí do programu Energia pre život.

Zdieľať

Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave
V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity...
Medzinárodný deň Rómov – je oslavou i pripomienkou!
Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť. Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé...
ZAŽITE GALAVEČER ROMA SPIRIT 2023 NA VLASTNEJ KOŽI!
Buďte súčasťou nezabudnuteľného podujatia 15. ročníka Roma Spirit v Národnom divadle Košice! Aby ste aj Vy a Vaši priatelia mali možnosť zúčastniť sa Roma Spirit 2023, dali sme do predaja limitovaných 50 kusov vstupeniek! ZAKÚPIŤ VSTUPENKU NA GALAVEČER ROMA SPIRIT...
Prípravný výbor vybral finalistov jubilejného 15. ročníka ocenenia!
Na ocenenie Roma Spirit 2023 bolo prijatých 128 prihlášok. O tom, kto sa nakoniec dostal medzi 21 finalistov jubilejného ročníka ocenenia rozhodlo pätnásť členov Prípravného výboru Roma Spirit. Zasadnutie sa konalo v septembri v Bratislave. „Zasadnutie Prípravného výboru prebehlo tento rok, tak ako...
Vyhrajte vstup na galavečer Roma Spirit 2023 alebo poukážku na nákup v obchodnej sieti Tesco!
Podmienky: Nominujte na ocenenie Roma Spirit 2023 svojho favorita vyplnením online prihlášky: https://www.romaspirit.sk/prihlaska/ a vyhrajte vstup na galavečer Roma Spirit 2023 pre 2 osoby alebo poukážku na nákup v hodnote 50€, ktorú do súťaže venoval partner Tesco Stores, a.s. Výhercov...
Navrhnite osobnosti, organizácie a aktivity na ocenenie Roma Spirit 2023!
Nominačná kampaň jubilejného 15. ročníka Roma Spirit ide do finále. Na zaslanie prihlášky na ocenenie zostávajú posledné dni! Nominovať výnimočných ľudí a aktivity, ktoré sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku, je možné vyplnením online prihlášky už len do...