RS_2017_laureati_vsetky-kategorie_foto@Barbora-Haviarova

Poznáme laureátov 9. ročníka Roma Spirit!

9. ročník Roma Spirit 2017, prestížneho oceňovania aktivít a činov zlepšujúcich postavenie a život Rómov na Slovensku, už pozná svojich laureátov. Laureáti v kategóriách Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť, Kultúra a Čin roka si bronzové sochy prevzali na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal v nedeľu 26. novembra od 19.00 hod. v Divadle Aréna. „Laureáti sú svojím životným príbehom, aktivitami a konkrétnymi činmi jasným signálom, vyslaným aj majoritnej verejnosti, že Rómovia sú na základe svojej osobnej snahy, motivácie a nasadenia inšpiratívnym vzorom pre svojich rómskych aj nerómskych súčasníkov, “ reagovala Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC.

 

Laureátmi 9. ročníka Roma Spirit sú:

 

Kategória Mimovládna organizácia: Ďakujem –„Paľikerav“

Ocenenie za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.

 

Kategória Obec a mesto: Ulič

Ocenenie za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socioekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

 

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR

Ocenenie za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

Kategória Médiá: Branislav Oláh

Ocenenie za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.

 

Kategória Kultúra: Ján Šándor (In Memorian)

Ocenenie In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

 

Kategória Osobnosť: Peter Rác

Ocenenie za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.

 

Kategória Čin roka: Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh

Ocenenie za vytvorenie dokumentu z prostredia nepočujúcich detí a ich rodín – „Putovné načúvatka“, ktorý je nápomocný pre mnohých rómskych aj nerómskych rodičov.

 

O ich výbere z trojice postupujúcich nominácií v každej zo siedmich kategórií rozhodla medzinárodná Odborná porota Roma Spirit v zložení Marta Garcia Fidalgo (DJ NEAR), Timea Junghaus (ERIAC), Barbara Tiefenbacher- Jami (Romano Centro), Michal Vašečka (Masasykova univerzita) a Porota Čin roka: Ivan Antala (Rádio Expres), Vlado Rafael (EduRoma), Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista), Timea Kardos Werner (NDI) ) a Ivett Pavlis (právnička).

Zo 118 prijatých nominácií v 9. ročníku Roma Spirit je tak už známa sedmička tých, ktorí pred zrak rómskej aj nerómskej verejnosti predstúpili ako nasledovania hodné príklady pozitívnej praxe , vynakladajúce obdivuhodnú snahu o zrovnoprávňovanie postavenia Rómov s majoritnou spoločnosťou, šírenie vzájomného poznania a porozumenia, o nabádanie k spolupráci a o efektívne riešenia neraz neľahkej životnej situácie rómskej menšiny.

V programe slávnostného galavečera Roma Spirit 2017 excelovali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Rimavskej Soboty, éterická Marta Balážová a Tibor Žida, šarmatné tanečnice Gypsy Angels, neprehliadnuteľná Andrea Zimányiová, sálu roztancoval Jan Bendig. Programom sprevádzali Gabriela Csinová a Michal Sabo pod režisérkou taktovkou Nikitu Slováka.

 Záznam slávnostného udeľovania 9. ročníka Roma Spirit 2017 si môžu pozrieť televízni diváci pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 9. decembra o 20.05 hod. na Dvojke.

 

Fakty o Roma Spirit

Vyhlasovateľmi 9. ročníka Roma Spirit 2017 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Generálny partner sú Slovenské elektrárne, hlavný partner Divadlo Aréna a partner kategórie Čin roka Rádio Expres. Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.

www.romaspirit.sk

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, čím približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Zdieľať

Roma Spirit vstupuje do jubilejného 15. ročníka!
Ktoré inšpiratívne príbehy a aktivity osobností a organizácií, ktoré šíria rešpekt, ľudskosť a pomáhajú riešiť aj tie najpálčivejšie výzvy v našej spoločnosti získajú ocenenie Roma Spirit 2023? Rozhodne široká verejnosť, ktorá  má opäť jedinečnú možnosť sa na prestížne ocenenie nominovať!...
Vyhlásenie Roma Spirit 2023
Pozývame Vás pozrieť si tlačovú konferenciu, ktorá odštartuje jubilejný 15. ročník Roma Spirit! Tlačová konferencia k vyhláseniu Roma Spirit 2023 sa bude streamovať online v utorok 23. mája 2023 o 11.00 hod., priamo z Historickej budovy Národného divadla Košice. Medzi...
Prezidentka Zuzana Čaputová vzdala hold finalistom Roma Spirit
Finalistov Roma Spirit 2022 prijala na audiencii v prezidentskom paláci Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Vrelé prijatie otvorila prezidentka príhovorom. „Súhrn Vašich aktivít vytvára ohromujúci celok. Máte obdivuhodnú vytrvalosť a schopnosť vidieť v tom druhom predovšetkým človeka a odkrývajú tvár Slovenska,...
Vy ste Roma Spirit!
Ďakujeme Vám, že ste súčasťou oceňovania Roma Spirit, podporujete nás a vnímate tému spoločenskej inklúzie, ako neodmysliteľnú súčasť našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým finalistom a laureátom, partnerom, Prípravnému výboru, ľuďom, ktorí za celý ten čas zasadli do kresiel porotcov, účinkujúcim, celému...
Roma Spirit 2022 pozná svojich laureátov!
Výnimoční ľudia, inšpiratívne aktivity! Skvelí umelci, dojímavé momenty a nekonečné more ľudskosti! Aj taký bol 14. ročník slávnostného udeľovania ocenení Roma Spirit! Ocenenie v kategórii Mimovládna organizácia získalo za včasnú ranú starostlivosť v prostredí generačnej chudoby občianske združenie Cesta von, v...
O priazeň poroty zabojuje 21 finalistov ocenenia Roma Spirit 2022!
Poznáme finalistov 14. ročníka oceňovania Roma Spirit! Spomedzi všetkých 138 prijatých prihlášok na ocenenie vybral Prípravný výbor Roma Spirit 21 výnimočných organizácií, zamestnávateľov, osobností, obcí a činov, ktoré prispievajú k budovaniu spoločnosti rovných šancí! Finalistami Roma Spirit 2022 v kategórii Mimovládna organizácia sú...