RS-2017

9. ročník Roma Spirit 2017 už pozná finálové nominácie!

O ocenenie Roma Spirit 2017 sa bude uchádzať v siedmich kategóriách 21 finálových nominácií.

 Prestížne oceňovanie Roma Spirit 2017 už po deviaty raz upriami pozornosť verejnosti na príklady pozitívnej praxe v zlepšovaní života a postavenia Rómov a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.

Prípravný a organizačný výbor Roma Spirit 2017 hodnotil 118 prijatých nominácií. Do finále postúpilo 21 nominácií, z ktorých vyberie medzinárodná Odborná porota a Porota Čin roka laureátov 9. ročníka.  Slávnostné odovzdávanie ocenení Roma Spirit 2017 sa bude konať 26. novembra 2017 v Divadle Aréna a záznam bude vysielaný 9. decembra na Dvojke.

Nominácie na Roma Spirit 2017 bolo možné zaslať do 15. septembra v siedmich vyhlásených kategóriách: Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka.

Všetkých 118 právoplatne prijatých nominácií hodnotili členovia Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit 2017 najmä podľa obdobia realizácie, dosiahnutých výsledkov, originality a kreativity riešenia, pozitívneho vnímania verejnosťou, či motivačného vplyvu na okolie. „Vážim si prácu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Som rád, že sú organizácie a osobnosti, ktoré nepoľavujú a dlhodobo riešia vznikuté problémy, a teším sa, že ich môžeme každoročne za ich úsilie verejne oceniť,“ reagoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

 Členmi Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit 2017 sú: autorka myšlienky Roma Spirit Ľubomíra Slušná – Franz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravazs, hudobník Vlado Sendrei, výskumníčka Zuzana Havírová, riaditeľka Dvojky Marta Gajdošíková, riaditeľka komunikačného oddelenia Slovenských elektrární Lívia Nogová, novinárka Jarmila Vaňová, sociologička Silvia Porubänová, výskumníčka Jarmila Lajčáková, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský, moderátorka Rádia Expres Oľga Džupinková, poradca štátneho tajomníka MŠ SR Ján Hero a riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Magdaléna Rothová.

„Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zaslali nomináciu na Roma Spirit, poukázali na nasledovaniahodné príklady úspešného spolužitia Rómov a Nerómov, či riešenia zlepšujúce život jednotlivcom i komunite,“ vyhlásila Magdaléna Rothová. „Gratulujeme všetkým nominovaným a ďakujeme im za ich energiu a odhodlanie. Teší nás, že opätovne máme dôkazy, že kde je vôľa, tam je i cesta,“ dodala.

Finálové nominácie Roma Spirit 2017:

 

  1. KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Občianske združenie Ďakujem – „Paľikerav“, Varhaňovce

Nominácia za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.

Združenie mladých Rómov, o.z., Banská Bystrica

Nominácia za kreovanie novej generácie Rómov, ktorá je hrdá na svoj pôvod, orientovaná na vzdelanie a aktívny prístup k životu, a za ich aktivity, ktoré majú dosah aj na tvorbu štátnych politík.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza

Nominácia za dlhodobú a systematickú realizáciu aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež.

 

  1. KATEGÓRIA MÉDIÁ

Branislav Oláh, Detva

Nominácia za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.

Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava

Nominácia za vysoko profesionálny žurnalistický prístup, podávanie reálneho obrazu na základe overených faktov pri spracúvaní reportáží s rómskou problematikou, špeciálne za reportáže v Žiline a Moldave nad Bodvou.

Roman Cuprik, Bratislava

Nominácia za novinársku prácu, komentáre a blogy, ktorými upriamuje pozornosť verejnosti na dôležité rómske témy a nabáda Rómov a Nerómov k spolupráci a harmonickému spolužitiu.

  1. KATEGÓRIA OBEC A MESTO

Zámutov

Nominácia za aktivity v prospech rómskej komunity, ktoré napomáhajú riešeniu konkrétnych problémov s osobným nasadením a nápadmi a ktoré vnášajú novú energiu v snahe zlepšovať život v obci nielen Rómom.

Ulič

Nominácia za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socio-ekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

Raslavice

Nominácia za komplexný prístup k riešeniu situácie Rómov, okrem iného vybudovaním komunitného centra, sociálnej či terénnej práce a obecného podniku „Pomoc k svojpomoci“, v rámci ktorého bolo zamestnaných už 50 Rómov.

 

  1. KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

Kovotvar, v.d., Kúty

Nominácia za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce.

Patrik Branda King Barber, Banská Bystrica

Nominácia za podnikateľský projekt holičstva, ktorý vybudoval len 23-ročný Patrik. Zamestnáva Róma i Neróma a v praxi ukazuje, ako mladí Rómovia môžu s hrdosťou vykročiť za svojím snom a zažiť úspech.

Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR, Bratislava

Nominácia za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

  1. KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Ing. Rastislav Baláž, Trenčín

Nominácia za dosiahnuté výsledky vo vede a vývoji moderných technológií doma aj v zahraničí, prostredníctvom ktorých búra stereotypy a je dôkazom toho, že vzdelaním a vôľou je možné dosiahnuť kariérny i spoločenský úspech.

MUDr. Peter Rác, Nemšová

Nominácia za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.

Martin Daniel, Skalica

Nominácia za inšpiratívny príklad prekonávania životných prekážok, napriek ktorým si aj mladý Róm môže ísť úspešne za svojím snom, prekonať sám seba, pôsobiť ako úspešný aktívny športovec a získať titul Majstra SR v hokejbale.

 

  1. KATEGÓRIA KULTÚRA

Ján Šándor, Prievidza

Nominácia In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Jozef Banyák, Bratislava

Nominácia za prínos do slovenskej audiovizuálnej tvorby, kde ako scénarista a režisér vytvoril desiatky rozprávok, dokumentov a publicistických relácií, a za jeho objavovanie mostov medzi etnikami a hľadanie porozumenia medzi ľuďmi.

Tibor Huszár, Pezinok

Nominácia In memoriam za výnimočný prínos do slovenskej fotografie, nezameniteľný prístup a autenticitu v divadelnej, portrétovej i dokumentárnej fotografii a verné zachytenie humanity a slobody vo fotografii aj v knihách, nielen v portrétoch v zbierke Cigáni.

 

  1. KATEGÓRIA ČIN ROKA

Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh, Košice

Nominácia za vytvorenie dokumentu z prostredia nepočujúcich detí a ich rodín  –  Putovné načúvatká.

 

Robert Pokuta, Žehra

Nominácia za odvážny čin záchrany detských životov, kedy v ohrození vlastného života vytiahol päť detí z horiaceho domu.

Robert Kirchhoff, Bratislava

Nominácia za dokumentárny film na tému pamäte a rómskeho holokaustu –  Diera v hlave, ktorý vznikol na základe 13-ročnej výskumnej a autorskej filmárskej práce venujúcej sa príbehom prenasledovania Rómov a Sinti počas Druhej svetovej vojny v krajinách Európy.

Celé znenie tlačovej správy si môžete stiahnuť TU.

Zdieľať

Ocenenie Roma Spirit štartuje svoj 16. ročník!
Už po šesnástykrát má verejnosť možnosť nominovať na ocenenie Roma Spirit inšpiratívne osobnosti, príbehy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju rómskych komunít a vzájomnému rešpektu. Prihlášky na ocenenie môže verejnosť zaslať do 6. septembra. Nový ročník ocenenia odštartoval tlačovou konferenciou v Rakúskom...
Priateľské stretnutia finalistov Roma Spirit 2023 pokračujú!
Finalisti jubilejného 15. ročníka Roma Spirit sa spojili na ďalšom nezabudnuteľnom stretnutí v Bratislave. Užili si vzájomnú spoločnosť, poďakovanie Írskym veľvyslancom aj prijatie u prezidentky. V pondelok 20. mája sa konalo stretnutie finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit. Bolo jedinečnou príležitosťou pre vzájomné...
Prezidentka prijala finalistov ocenenia Roma Spirit 2023!
Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, prijala finalistov prestížneho ocenenia Roma Spirit 2023 v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentka Čaputová vo svojom prejave vyzdvihla prácu a odhodlanie finalistov a laureátov ocenenia. „Za 15 rokov ocenenie Roma Spirit zviditeľnilo už stovky príbehov nádeje, ľudskosti...
Stretnutie finalistov Roma Spirit 2023 v Bratislave
V utorok, 16. apríla 2024, sa v Bratislave stretli finalisti ostatného 15. ročníka Roma Spirit. Na ich počesť sa uskutočnilo počas dňa viacero výnimočných stretnutí. Organizátori sa postarali o príjemný a podnetný deň, ktorého cieľom bolo poďakovať a oceniť prácu a aktivity...
Medzinárodný deň Rómov – je oslavou i pripomienkou!
Medzinárodný deň Rómov je dňom oslavy rómskej kultúry, histórie i tradícií. Pripomíname si však aj snahu Rómiek a Rómov o sebaurčenie, prijatie a rovnosť. Medzinárodný deň Rómov, ktorý si pripomíname od roku 1990, pripadá na 8. apríla. Dátum pripomína prvé...
ZAŽITE GALAVEČER ROMA SPIRIT 2023 NA VLASTNEJ KOŽI!
Buďte súčasťou nezabudnuteľného podujatia 15. ročníka Roma Spirit v Národnom divadle Košice! Aby ste aj Vy a Vaši priatelia mali možnosť zúčastniť sa Roma Spirit 2023, dali sme do predaja limitovaných 50 kusov vstupeniek! ZAKÚPIŤ VSTUPENKU NA GALAVEČER ROMA SPIRIT...