RS2023 vizuál

Poznáme finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit!

Ocenenie Roma Spirit 2023 prináša ďalšie úspešné príklady ako podporiť jednotlivcov i celé komunity, či ako pristupovať k budovaniu spokojného spolunažívania rôznorodých skupín obyvateľstva a plné priehrštie inšpiratívnych osobných príbehov.


O priazeň poroty zabojuje silná finálová zostava 21 nominácií. V kategórii Mimovládna organizácia sú finalistami organizácia z Dobšinej Detstvo deťom, nezisková organizácia z Banskej Štiavnice Šukar Dživipenz a Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. z Prievidze.

V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ nazrieme do štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, dozvieme sa málo publikované informácie o mäsokombináte TAURIS, a.s. a spoločnosti Marius Pedersen, a.s. pobočka Banská Bystrica. Kategória Obec a mesto prináša úspešné príklady z obce Bystré, Veľkej Lomnice, či košického mestského sídliska Luník 9.

Silnú zostavu v kategórii Osobnosť tvoria pedagogička Ildikó Kotlárová z Fiľakova, vedkyňa Paulína Slepčíková z Košíc a výskumník a ekonóm Andrey Ivanov z Bratislavy. V kategórii Médiá sa vo finálovej trojke stretli spevák a moderátor Dušan Berky alias Šorty, publicista a redaktor Roman Goroľ a projekt Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor.

O ocenenie v kategórii Kultúra sa uchádzajú umelkyňa a hudobníčka Barbora Botošová, hudobné zoskupenie Júlia Kozáková – Manuša a Múzeum holokaustu v Seredi.  Kto nakoniec najvyššie ocenenie získa rozhodne medzinárodná Odborná porota.

O tom, či ocenenie v kategórii Čin roka získa Natália Gažiová žiačka, ktorá pomohla mladíkovi v núdzi, babica Helena Dunková, ktorá podala pomocnú ruku rodiacej matke v ťažkých domácich podmienkach alebo občiansky aktivisti z Internátnej 12, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o skultivovanie nájomného domu rozhodne Porota Čin roka.

Mená laureátov ocenenia Roma Spirit 2023 sa dozvieme 25. novembra počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení v Národnom divadle Košice. Záznam z Roma Spirit 2023 odvysiela RTVS v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv,  9. decembra o 20.35 na Dvojke. Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2023 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.


***Kategória Mimovládna organizácia

Detstvo deťom, o.z., Dobšiná: Nominácia za dlhodobý odhodlaný prístup k podpore a včasnej intervencii v rodinách s deťmi ohrozenými chudobou. Inšpiratívny je najmä prístup k ranej starostlivosti a k vytváraniu bezpečného priestoru pre matky a deti z marginalizovaného prostredia.

Šukar Dživipen, n.o., Banská Štiavnica: Nominácia za dlhodobú a neoblomnú komunitnú prácu v lokalitách Šobov a Povrazník. Za tvorivé, rôznorodé a efektívne využívanie komunitného organizovania, aktivizovanie miestneho obyvateľstva a zapájanie obyvateľov z majority.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza: Nominácia za ucelený prístup k inklúzii, realizácii nízkoprahových služieb a intervencií s aktívnym zapojením samotných klientov. Príkladná je systematická neúnavná a širokospektrálna práca pre deti, mládež a dospelých.

***Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Zdravé regióny, p.o. Bratislava: Nominácia za príkladné zamestnávanie Rómov a ich následnú podporu pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovanie zamestnanosti priamo v komunitách. Významný je aktívny prístup ku zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít.

TAURIS, a.s., Rimavská Sobota: Nominácia za komplexnú podporu zamestnancov a rovný prístup k zamestnaniu, počas ale aj mimo pracovného pomeru. Významnou je ajaktívna podpora komunitného života a rozsah realizovanej charitatívnej činnosti.

Marius Pedersen, a.s. pobočka Banská Bystrica: Nominácia za vytváranie rovných príležitostí s rešpektujúcim a priateľským prístupom pre všetkých zamestnancov. Významné je vytváranie príkladného inkluzívneho pracovného prostredia a zvyšovanie zamestnanosti v regióne.

***Kategória Obec a mesto

Obec Bystré: Nominácia za dlhodobé aktivity smerujúce k desegregácii a začleňovaniu Rómov. Výrečné je aktívne a efektívne využívanie dostupných zdrojov a projektov pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, v prospech podpory spolužitia a na obnovenie a rozvoj obce.

Luník IX, mestská časť Košice: Nominácia za viditeľné výsledky a výrazný posun v kvalite života obyvateľov, zvýšenie kvality bývania s funkčným osvetlením a systémom správy, bez hromadiacich sa smetí a dlhov, ktoré postupne pomáhajú prebíjať stereotypný obraz sídliska.

Obec Veľká Lomnica: Nominácia za nevšednú konzistenciu pomoci a spolupráce mimovládnych organizácií, zamestnávateľov a lokálnej správy v prospech zlepšovania podmienok v obci v snahe posunúť vpred a podporiť komunitu ľudí žijúcich v ťažkých podmienkach.

***Kategória Osobnosť

Ildikó Kotlárová, Fiľakovo: Nominácia za viac ako 30 rokov zanietenej pedagogickej a mimoškolskej práce, ktorá sa významne zapísala do životov mnohých žiakov. Za inšpiratívnu životnú cestu, schopnosť prekročiť zaužívané hranice a vydať sa neoblomne za svojím cieľom.

Paulína Slepčíková, Košice: Nominácia za inšpiratívny osobný príbeh plný odhodlania a úspešnú kariéru vedkyne v oblasti organickej chémie, ktorá prispieva k zlepšovaniu kvality života a k pozitívnej prezentácii Slovenska.

Andrey Ivanov, Bratislava: Nominácia za presadzovanie údajov, ktoré informujú politiky a dokážu merať pokrok. Významné je mimoriadne a konštruktívne úsilie, aby sa začlenenie Rómov zakladalo na dôkazoch a faktoch.

***Kategória Médiá

Dušan Berky alias Šorty, Bratislava: Nominácia za úspešnú kariéru speváka, influencera a moderátora v mainstreamovom rádiu. Za otvorenosť a úprimnosť pri komunikácii svojho inšpiratívneho životného príbehu v mediálnom priestore.

Roman Goroľ, Košice: Nominácia za profesionálnu a zanietenú publicistickú a redaktorskú tvorbu. Pozoruhodné sú širokospektrálne aktivity – preklady hier, tvorba scenárov, či originálna dramatická a dokumentárna tvorba.

Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor, Bratislava: Nominácia za vytváranie zmysluplného a kreatívneho prístupu k rozvoju mediálnej gramotnosti a vzdelávaniu mladých tvorcov. Za podporu sebarealizácie rómskej mládeže, ktorá prináša aj zaujímavé príbehy zo života Rómov.

***Kategória Kultúra

Múzeum holokaustu v Seredi: Nominácia za výstavu Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu a rovnomennú publikáciu, či ďalšie edukatívne aktivity pre žiakov a širokú verejnosť, ktoré autenticky približujú zločiny namierené proti Rómom a pomáhajú budovať vnímavejšiu spoločnosť.

Barbora Botošová, Bratislava: Nominácia za dlhodobý umelecký prínos hudobníčky, primášky a aranžérky, ale aj široký záber v oblasti vzdelávania mládeže, ktorý významným spôsobom prispieva k popularizácii a rozvoju rómskej kultúry.

Júlia Kozáková – Manuša, Bratislava: Nominácia za debutový album Manuša, ktorý prináša hĺbku a krásu rómskej kultúry. Za originálne spracovanie rómskych piesní do súčasnej podoby so žánrovým presahom k starým ľudovým piesňam.

***Kategória Čin roka

Natália Gažiová, Košice: Nominácia za ochotu a duchaprítomnosť pomôcť neznámemu mladíkovi na autobusovej zastávke, ktorý potreboval privolať potrebnú zdravotnú pomoc.

Helena Dunková, Rudňany: Nominácia za poskytnutie nezištnej potrebnej pomoci a podpory matke počas pôrodu v ťažkých domácich podmienkach.

Internátna 12, Banská Bystrica: Nominácia za riešenie dlhodobo zanedbávanej starostlivosti o nájomný bytový dom a iniciáciu prvých nevyhnutných opráv, ktoré zlepšujú život všetkým obyvateľom.

Fotogaléria

Zdieľať

Poznáme laureátov ocenenia Roma Spirit 2023!
V Národnom divadle Košice sa rozdávala Nádej. Už po pätnástykrát sa udeľovali ocenenia Roma Spirit pre tých, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní života Rómov a Rómiek a spolužitia na Slovensku. Ocenenie v kategórii Mimovládna organizácia získali za ich neoblomnú komunitnú prácu Šukar Dživipen z Banskej...
Poznáme finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit!
Ocenenie Roma Spirit 2023 prináša ďalšie úspešné príklady ako podporiť jednotlivcov i celé komunity, či ako pristupovať k budovaniu spokojného spolunažívania rôznorodých skupín obyvateľstva a plné priehrštie inšpiratívnych osobných príbehov. O priazeň poroty zabojuje silná finálová zostava 21 nominácií. V kategórii Mimovládna organizácia sú finalistami...
Nezamestnaní v zamestnaní alebo ako riešiť generačnú chudobu na Slovensku
Zamestnanie nízkokvalifikovaných uchádzačov na trhu práce nie je nedosiahnuteľný plán. Spoločnosti a organizácie, ktoré majú inklúziu v DNA, majú funkčný recept. Funguje zamestnávanie nekvalifikovaných uchádzačov v praxi? Ako pripraviť na trh práce ľudí bez potrebného vzdelania a pracovných návykov? Ako pomôcť vytvoriť...