RS2023 vizuál

Poznáme finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit!

Ocenenie Roma Spirit 2023 prináša ďalšie úspešné príklady ako podporiť jednotlivcov i celé komunity, či ako pristupovať k budovaniu spokojného spolunažívania rôznorodých skupín obyvateľstva a plné priehrštie inšpiratívnych osobných príbehov.


O priazeň poroty zabojuje silná finálová zostava 21 nominácií. V kategórii Mimovládna organizácia sú finalistami organizácia z Dobšinej Detstvo deťom, nezisková organizácia z Banskej Štiavnice Šukar Dživipenz a Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. z Prievidze.

V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ nazrieme do štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, dozvieme sa málo publikované informácie o mäsokombináte TAURIS, a.s. a spoločnosti Marius Pedersen, a.s. pobočka Banská Bystrica. Kategória Obec a mesto prináša úspešné príklady z obce Bystré, Veľkej Lomnice, či košického mestského sídliska Luník 9.

Silnú zostavu v kategórii Osobnosť tvoria pedagogička Ildikó Kotlárová z Fiľakova, vedkyňa Paulína Slepčíková z Košíc a výskumník a ekonóm Andrey Ivanov z Bratislavy. V kategórii Médiá sa vo finálovej trojke stretli spevák a moderátor Dušan Berky alias Šorty, publicista a redaktor Roman Goroľ a projekt Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor.

O ocenenie v kategórii Kultúra sa uchádzajú umelkyňa a hudobníčka Barbora Botošová, hudobné zoskupenie Júlia Kozáková – Manuša a Múzeum holokaustu v Seredi.  Kto nakoniec najvyššie ocenenie získa rozhodne medzinárodná Odborná porota.

O tom, či ocenenie v kategórii Čin roka získa Natália Gažiová žiačka, ktorá pomohla mladíkovi v núdzi, babica Helena Dunková, ktorá podala pomocnú ruku rodiacej matke v ťažkých domácich podmienkach alebo občiansky aktivisti z Internátnej 12, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o skultivovanie nájomného domu rozhodne Porota Čin roka.

Mená laureátov ocenenia Roma Spirit 2023 sa dozvieme 25. novembra počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení v Národnom divadle Košice. Záznam z Roma Spirit 2023 odvysiela RTVS v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv,  9. decembra o 20.35 na Dvojke. Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2023 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.


***Kategória Mimovládna organizácia

Detstvo deťom, o.z., Dobšiná: Nominácia za dlhodobý odhodlaný prístup k podpore a včasnej intervencii v rodinách s deťmi ohrozenými chudobou. Inšpiratívny je najmä prístup k ranej starostlivosti a k vytváraniu bezpečného priestoru pre matky a deti z marginalizovaného prostredia.

Šukar Dživipen, n.o., Banská Štiavnica: Nominácia za dlhodobú a neoblomnú komunitnú prácu v lokalitách Šobov a Povrazník. Za tvorivé, rôznorodé a efektívne využívanie komunitného organizovania, aktivizovanie miestneho obyvateľstva a zapájanie obyvateľov z majority.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza: Nominácia za ucelený prístup k inklúzii, realizácii nízkoprahových služieb a intervencií s aktívnym zapojením samotných klientov. Príkladná je systematická neúnavná a širokospektrálna práca pre deti, mládež a dospelých.

***Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Zdravé regióny, p.o. Bratislava: Nominácia za príkladné zamestnávanie Rómov a ich následnú podporu pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovanie zamestnanosti priamo v komunitách. Významný je aktívny prístup ku zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít.

TAURIS, a.s., Rimavská Sobota: Nominácia za komplexnú podporu zamestnancov a rovný prístup k zamestnaniu, počas ale aj mimo pracovného pomeru. Významnou je ajaktívna podpora komunitného života a rozsah realizovanej charitatívnej činnosti.

Marius Pedersen, a.s. pobočka Banská Bystrica: Nominácia za vytváranie rovných príležitostí s rešpektujúcim a priateľským prístupom pre všetkých zamestnancov. Významné je vytváranie príkladného inkluzívneho pracovného prostredia a zvyšovanie zamestnanosti v regióne.

***Kategória Obec a mesto

Obec Bystré: Nominácia za dlhodobé aktivity smerujúce k desegregácii a začleňovaniu Rómov. Výrečné je aktívne a efektívne využívanie dostupných zdrojov a projektov pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, v prospech podpory spolužitia a na obnovenie a rozvoj obce.

Luník IX, mestská časť Košice: Nominácia za viditeľné výsledky a výrazný posun v kvalite života obyvateľov, zvýšenie kvality bývania s funkčným osvetlením a systémom správy, bez hromadiacich sa smetí a dlhov, ktoré postupne pomáhajú prebíjať stereotypný obraz sídliska.

Obec Veľká Lomnica: Nominácia za nevšednú konzistenciu pomoci a spolupráce mimovládnych organizácií, zamestnávateľov a lokálnej správy v prospech zlepšovania podmienok v obci v snahe posunúť vpred a podporiť komunitu ľudí žijúcich v ťažkých podmienkach.

***Kategória Osobnosť

Ildikó Kotlárová, Fiľakovo: Nominácia za viac ako 30 rokov zanietenej pedagogickej a mimoškolskej práce, ktorá sa významne zapísala do životov mnohých žiakov. Za inšpiratívnu životnú cestu, schopnosť prekročiť zaužívané hranice a vydať sa neoblomne za svojím cieľom.

Paulína Slepčíková, Košice: Nominácia za inšpiratívny osobný príbeh plný odhodlania a úspešnú kariéru vedkyne v oblasti organickej chémie, ktorá prispieva k zlepšovaniu kvality života a k pozitívnej prezentácii Slovenska.

Andrey Ivanov, Bratislava: Nominácia za presadzovanie údajov, ktoré informujú politiky a dokážu merať pokrok. Významné je mimoriadne a konštruktívne úsilie, aby sa začlenenie Rómov zakladalo na dôkazoch a faktoch.

***Kategória Médiá

Dušan Berky alias Šorty, Bratislava: Nominácia za úspešnú kariéru speváka, influencera a moderátora v mainstreamovom rádiu. Za otvorenosť a úprimnosť pri komunikácii svojho inšpiratívneho životného príbehu v mediálnom priestore.

Roman Goroľ, Košice: Nominácia za profesionálnu a zanietenú publicistickú a redaktorskú tvorbu. Pozoruhodné sú širokospektrálne aktivity – preklady hier, tvorba scenárov, či originálna dramatická a dokumentárna tvorba.

Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor, Bratislava: Nominácia za vytváranie zmysluplného a kreatívneho prístupu k rozvoju mediálnej gramotnosti a vzdelávaniu mladých tvorcov. Za podporu sebarealizácie rómskej mládeže, ktorá prináša aj zaujímavé príbehy zo života Rómov.

***Kategória Kultúra

Múzeum holokaustu v Seredi: Nominácia za výstavu Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu a rovnomennú publikáciu, či ďalšie edukatívne aktivity pre žiakov a širokú verejnosť, ktoré autenticky približujú zločiny namierené proti Rómom a pomáhajú budovať vnímavejšiu spoločnosť.

Barbora Botošová, Bratislava: Nominácia za dlhodobý umelecký prínos hudobníčky, primášky a aranžérky, ale aj široký záber v oblasti vzdelávania mládeže, ktorý významným spôsobom prispieva k popularizácii a rozvoju rómskej kultúry.

Júlia Kozáková – Manuša, Bratislava: Nominácia za debutový album Manuša, ktorý prináša hĺbku a krásu rómskej kultúry. Za originálne spracovanie rómskych piesní do súčasnej podoby so žánrovým presahom k starým ľudovým piesňam.

***Kategória Čin roka

Natália Gažiová, Košice: Nominácia za ochotu a duchaprítomnosť pomôcť neznámemu mladíkovi na autobusovej zastávke, ktorý potreboval privolať potrebnú zdravotnú pomoc.

Helena Dunková, Rudňany: Nominácia za poskytnutie nezištnej potrebnej pomoci a podpory matke počas pôrodu v ťažkých domácich podmienkach.

Internátna 12, Banská Bystrica: Nominácia za riešenie dlhodobo zanedbávanej starostlivosti o nájomný bytový dom a iniciáciu prvých nevyhnutných opráv, ktoré zlepšujú život všetkým obyvateľom.

Fotogaléria

Zdieľať

Pripomeňte si Roma Spirit 2023 prostredníctvom Making of videa
Ďakujeme Vám! Jubilejný 15. ročník Roma Spirit je za nami. Gratulujeme všetkým finalistom a laureátom! Je fantastické vedieť, že Vás na Slovensku máme! Ďakujeme partnerom, priateľom, spolupracovníkom aj Vám, čo ste držali svojim favoritom palce! Inšpirujte sa atmosférou ostatného ročníka...
Poznáme laureátov ocenenia Roma Spirit 2023!
V Národnom divadle Košice sa rozdávala Nádej. Už po pätnástykrát sa udeľovali ocenenia Roma Spirit pre tých, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní života Rómov a Rómiek a spolužitia na Slovensku. Ocenenie v kategórii Mimovládna organizácia získali za ich neoblomnú komunitnú prácu Šukar Dživipen z Banskej...
Poznáme finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit!
Ocenenie Roma Spirit 2023 prináša ďalšie úspešné príklady ako podporiť jednotlivcov i celé komunity, či ako pristupovať k budovaniu spokojného spolunažívania rôznorodých skupín obyvateľstva a plné priehrštie inšpiratívnych osobných príbehov. O priazeň poroty zabojuje silná finálová zostava 21 nominácií. V kategórii Mimovládna organizácia sú finalistami...
Nezamestnaní v zamestnaní alebo ako riešiť generačnú chudobu na Slovensku
Zamestnanie nízkokvalifikovaných uchádzačov na trhu práce nie je nedosiahnuteľný plán. Spoločnosti a organizácie, ktoré majú inklúziu v DNA, majú funkčný recept. Funguje zamestnávanie nekvalifikovaných uchádzačov v praxi? Ako pripraviť na trh práce ľudí bez potrebného vzdelania a pracovných návykov? Ako pomôcť vytvoriť...