Zuzana Havírová
Zuzana Havírová

predsedníčka a výskumníčka Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

„Roma Spirit vnímam ako veľmi dobrý koncept boja proti predsudkom a xenofóbii. Ako člen prípravného výboru mám možnosť vidieť všetky nominácie, ktoré prichádzajú z rôznych kútov Slovenska a je veľká škoda, že nemôžeme hovoriť o všetkých a musíme vybrať len niekoľko do finále. Pretože to sú príbehy, ktoré vo večerných správach neuvidíte. Rozprávajú o samosprávach, organizáciách, ľuďoch, firmách ktorí sa neboja budovať lepšiu komunitu, kde Rómovia a majorita pracujú ako partneri a žijú spoločne. A vďaka Roma Spirit sa môžeme dozvedieť o takýchto lokalitách, ľuďoch, zamestnávateľoch, pretože i keď to nerobia pre ocenenie, zaslúžia si vedieť, že pre niekoho sú vzorom a nádejou pre lepšiu budúcnosť.“

Zuzana pochádza zo Skalice a vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre v roku 2006. Problematike vylúčených rómskych komunít sa venuje už takmer 15 rokov. Je autorkou pilotného kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže? V októbri 2015 absolvovala 8-týždňovú stáž v Chicagu, zameranú na komunitné organizovanie. V marci 2016 získala ocenenie Mesta Skalica pre pracovníkov v oblasti sociálnych vecí. Zuzana je jednou zo zakladateliek občianskeho združenia Rómske advokačné a výskumné stredisko so sídlom v Skalici. V roku 2016 iniciovala vznik koalície občianskych združení pod názvom Rómovia pre Slovensko (Roma for Slovakia). Spoločným cieľom koalície je boj proti anticiganizmu.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.