web_Zavadska
Valéria Závadská

zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2019

riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

Ročník
2020
Kategória
Porota čin roka

„Akékoľvek ocenenie za vykonanú prácu je vždy motivujúce a zároveň povzbudzuje robiť túto prácu ďalej. Som presvedčená, že Roma Spirit je veľmi dobrý spôsob ako prezentovať verejnosti jednotlivcov a kolektívy, pre ktorých je práca s rómskou komunitou a pre rómsku komunitu poslaním a ktoré sa ľudí snažia spájať, nie rozdeľovať.“

Valéria Závadská absolvovala štúdium knihovníctva a vedeckých informácií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej pracovný život, až na veľmi krátky čas v počiatkoch jej kariéry, je spätý so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, kde pracovala na rôznych pracovných pozíciách a od roku 2004 je jej riaditeľkou. Spolu so svojimi kolegami pracujú na tom, aby knižničné služby boli potrebné a užitočné a podporujú ich poskytovanie inováciami, ktoré sa im darí zavádzať do knižničnej praxe.

V roku 2011 vytvorila a koordinovala tím, ktorý pripravil a realizoval národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Jeho hlavným cieľom bolo vybudovanie rovnomenného odborného pracoviska, ktorého obsahom je dokumentovanie kultúry a tradícií Rómov a jeho prezentácia v digitálnom svete, ale aj sústreďovanie informácií o živote rómskeho etnika na jedno miesto. Podarilo sa im vybudovať pracovisko, ktoré je témou a spôsobom práce jedinečné na Slovensku.

Za prácu a výsledky centra spolu s Erikou Godlovou prevzali cenu Roma Spirit 2019 v kategórii kultúra.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.