union-zdravotna-poistovna-logo
Union zdravotná poisťovňa

Laureát Roma Spirit

Ročník
2012
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava

Zlý zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku priamo súvisí so sociálnymi podmienkami v ktorých žije. Najväčším zdravotným rizikám sú vystavení ľudia, žijúci v izolovaných komunitách v obydliach s najnižším štandardom, ktorí potrebujú z hľadiska zlepšenia ich zdravotného stavu dlhodobú aktívnu pomoc. Projekt Zdravé komunity je najrozšírenejšou a najrozsiahlejšou iniciatívou realizovanou na Slovenskupre rómsku menšinu od roku 2007. Zdravotná poisťovňa UNIONfinančne podporuje projekt Zdravé komunity nepretržite od roku 2007. Ľudské zdroje pre implementáciu sú vyberané priamo z obyvateľov osád, v ktorých pôsobia. Projekt má v súčasnosti dopad na viac ako 25 tisíc obyvateľov v 30 lokalitách, v ktorých projekt prebieha (v rokoch 2008 – 2010 to bolo 45 tisíc obyvateľov v 68 lokalitách). Projekt Zdravé komunity zabezpečuje pre obyvateľov 30 segregovaných rómskych osád a priľahlých oblastí (viac ako 25 – tisíc obyvateľov) prostredníctvom terénnych zdravotných asistentov, zdravotné asistenčné služby, ktoré pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov týchto lokalít.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.