Timea-KArdos-blackwhite
Tímea Kardos Werner

pedagogička, výskumníčka

Ročník
2017

V roku 2005 ukončila magisterské štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 2009 doktorandské štúdium na Ústave humanistických štúdií UK u prof. Zelinu. Päť rokov pracovala v Rómskom inštitúte pod vedením Kláry Orgovánovej. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde manažovala medzinárodný projekt Európskej komisie zameraný na vzdelávanie rómskych detí a na prácu s rómskymi matkami. V rámci svojho pôsobenia pomáhala rómskym aktivistom, poslancom, starostom, zapájala sa do vytvorenia rómsko-nerómskych koalícií. Bola členkou niekoľkých výskumných tímov v oblasti vzdelávania, ako aj členkou grantových komisií udeľujúcich financie pre projekty týkajúce sa formálneho/neformálneho vzdelávania.

Mgr. Tímea Kardos Werner, PhD. pracuje od roku 2010 pre Národný demokratický inštitút (NDI) a posledných 7 rokov sa podieľa na Programe rómskej politickej participácie. V súčasnosti vedie pobočku NDI na Slovensku.

„Galavečer je veľkou udalosťou nielen pre rómsku komunitu, ale čoraz viac aj pre mainstream. Roma Spirit vnímam ako čoraz významnejšiu udalosť nielen v živote Rómov. Nominácie vyzdvihujú práve tých, na ktorých by sme mali byť najviac hrdí, tých, ktorí svojou prácou a angažovanosťou najväčšmi prispievajú k pozitívnemu vnímaniu celej komunity.“

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.