jury_timea-Junghaus-e1511876556781-blackwhite
Timea Junghaus

kunsthistorička a kurátorka súčasného umenia

Ročník
2017

Timean Junghaus pôsobí od septembra 2017 ako výkonná riaditeľka Európskeho rómskeho inštitútu pre umenie a kultúru v Berlíne. V rokoch 2010 – 2017 bola súčasťou vedeckej pracovnej skupiny pre kritické teórie na Inštitúte dejín umenia Maďarskej akadémie vied. V súčasnosti dokončuje svoje doktorandské štúdium z kultúrnej teórie na Eötvös Lóránd University v Budapešti.

V roku 2008 jej bola udelená Európska kultúrna cena Kairos od nadácie Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., ktorá bola ocenením jej odbornej kurátorskej činnosti. Jej kurátorské práce zahŕňajú: „Rómsky komponent skrytého holokaustu“ (2004), „Stratený raj – v rámci prvého rómskeho pavilónu na 52. Bienále súčasného umenia v Benátkach“ (2007), „Archív a vedecká konferencia o rómskom Hip-hope“ (2010), „Starí Rómovia a verejná intervencia v prospech nedokončeného pamätníka Rómom a Sintom zavraždeným počas národno-socialistického režimu“ (2012), „(Re)konceptualizmus Rómskeho odporu“ (2015, 2016).

Je kurátorkou sekcie vizuálneho umenia v RomArchív, iniciatíve nadácie Kulturstiftung Des Bundes (2016-2017). Timea Junghaus je zakladajúcou riaditeľkou Galérie 8, umeleckého priestoru pre súčasné rómske umenie v Budapešti, víťazkou ceny Catalyst Contemporary Art of Tranzit Hungary a v roku 2014 získala cenu Otto Pankok, ktorú udeľuje Rómska nadácia nemeckého spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru pána Güntera Grassa.

„Príležitosť osláviť rómskeho ducha a silu našej rómskej komunity je pre mňa veľkou poctou a uznaním. Tvorivosť, usilovná práca a odhodlanie našich rómskych organizácií, jej vedenia a tvorivých spolupracovníkov nás napĺňa nádejou v budúce uznanie a dosiahnutie rovnoprávnosti Rómov. Cesta, ktorou sa vydali jednotlivci, celé kolektívy a organizácie, nás učí postaviť sa za Rómov v súčasnom kontexte uzatvárajúcich sa spoločností a rastúceho anti-rómskeho sentimentu. Táto cesta je dôležitým svedectvom, ktoré nás učí o rómskej odolnosti a vzdore, ktoré sú pre nás inšpiráciou a pochopením hrdosti, čo to vlastne znamená byť Rómom.”

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.