RS_2017_lauerat kategorie Spolocnost a zamestnavatel_Stredisko odbornej pripravy OSZZS SR_foto@BarboraHaviarova
Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR

Laureát Roma Spirit

Ročník
2017
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava

Nominácia za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávacie aktivity Strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky spájajú svet marginalizovanej skupiny obyvateľstva (Rómov) so systémom neodkladnej zdravotnej starostlivosti (tiesňová linka 155). Od roku 2008 stredisko realizuje vzdelávacie podujatia týkajúce sa prvej pomoci a vyškolilo viac ako 300 asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov. Asistenti osvety zdravia a koordinátori nemajú zdravotnícke vzdelanie, a predsa dokážu zachraňovať ľudské životy a pozitívne ovplyvňovať prežívanie a následnú dobrú kvalitu života osôb po život a zdravie ohrozujúcej udalosti.

Výsledkom bezmála 10-ročnej bezproblémovej a ústretovej spolupráce je vzájomná akceptácia asistentov osvety zdravia a zdravotníckych profesionálov, či už na tiesňovej linke, alebo priamo v teréne s profesionálnymi záchranármi. Pomáhajú obyvateľom v takmer 250 osadách v troch krajoch Slovenska – Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom. Stredisku odbornej prípravy OSZZS SR sa tak podarilo vybudovať sieť kvalitných komunikátorov pre potreby kontaktu s tiesňovou linkou. Nejedna nominácia asistenta osvety zdravia či koordinátora na ocenenie Roma Spirit v kategórii Čin roka svedčí o tom, že boli kvalitne vyškolení pracovať samostatne pri odhaľovaní a riešení zdravia a život ohrozujúcich stavov, pri odhaľovaní možných ohnísk nákaz rôzneho charakteru a vedia pracovať s deťmi na tému poskytovania prvej pomoci. Stredisko celoročne realizuje zbierku šatstva, obuvi, kníh a iných vecí dennej potreby, ktoré sa minimálne trikrát za rok dostávajú priamo k obyvateľom osád.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.