RS2023-Stane Baluh-Odborná porota
Stane Baluh

Odborná porota

riaditeľ Úradu vlády pre národnostné menšiny Slovinskej republiky

Ročník
2023
Kategória
Odborná porota

Stane Baluh je riaditeľom Úradu vlády Slovinskej republiky pre národnostné menšiny. Titul bakalára získal v odbore pedagogika na Ohio State University, v magisterskom štúdiu pokračoval v odbore filozofia. Jeho kroky neskôr viedli k minoritnej politike a tej ostal verný doteraz. Je spoluzakladateľom medzinárodnej saleziánskej siete pre mládež Don Bosco Youth Net, kde rok pôsobil ako jeden z členov jej rady.

Okrem toho, že sa zúčastnil viacerých seminárov a konferencií, publikoval tiež niekoľko odborných článkov venujúcich sa problematike rómskych menšín. Zároveň bol školiteľom niekoľkých, jemu tematicky blízkych, diplomových prác na slovinských univerzitách, venujúcich sa menšinovej a Rómskej otázke. diplomových prác na Univerzite v Ľubľane, či na Univerzite v Maribore na témy ako „Činnosť úradu pre národnostné menšiny v republike“ alebo „Situácia Rómov v rôznych krajinách EÚ“.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.