poštarka-OK
Saleziáni Dona Bosca

Laureát Roma Spirit

Ročník
2012
Kategória
Mimoškolské vzdelávacie aktivity
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Bardejov

Saleziáni Dona Bosca Poštárka Bardejov je spoločenstvo ľudí (kresťanov -katolíkov), ktorí sa venujú výchove a evanjelizácii mladých ľudí, najmä z radov najchudobnejších. S osobitným dôrazom sa venujú práci s Rómami a výchove rómskych detí a mládeže. Za týmto účelom aj zriadili a vybudovali Výchovno-vzdelávacie centrum DON BOSCO na Poštárke v Bardejove. Centrum slúži najmä obyvateľom rómskej komunity v mestskej časti Poštárka, kde žije zhruba 1 100 Rómov. Vítaný je však samozrejme každý – Róm aj Neróm. Súčasťou Výchovno-vzdelávacieho centra Don Bosco je základná škola s materskou školou, kostol, stredisko pre deti a mladých/ oratórium (využívanie voľného času a formácia mladých ľudí), telocvičňa, dielne, kuchyňa, jedáleň a školiace strediskoVysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Oratórium naPoštárke ponúka široké spektrum aktivít pre rómske a nerómske deti a mládež od rôznych športových podujatí, cez aktivity pobytového charakteru až po výchovné aktivity. Príkladom sú futbalový krúžok, tanečný krúžok, kurzy varenia, hudobné skupiny, šachové a ping-pongové turnaje, výlety, denné tábory, karneval, rôzne brigády a veľký úspech má aj čitateľská skupina, kde si deti precvičujú čítanie. Časť činnosti tvoria pravidelné stretnutia mládežníckych skupín, ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosť trávenia voľného času v rovesníckych skupinách pod vedením animátora – vedúceho skupiny s cieľom spoločného napredovania a rozvoja osobnosti. Centrum svojím poslaním a pôsobnosťou stavia osadu, Rómov a samotnú povesť Poštárky mimo tradičných predsudkov a stereotypov.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.