web_DOM_ov
Projekt DOM.ov

Laureát Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Prešov

Nominácia za komplexný prístup k inklúzii a rozsah intervencií pri realizácii svojpomocnej výstavby domov v rómskych komunitách Slovenska prepojením aktérov z neziskového aj súkromného sektora.

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pôsobí od roku 2016 predovšetkým v oblasti východného Slovenska, najmä v Prešovskom a Košickom kraji a prichádza s originálnou myšlienkou riešenia nepriaznivej situácie v oblasti bývania obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách prostredníctvom svojpomocnej výstavby domov. Hlavná idea činnosti organizácie spočíva v tom, aby klienti zapojení do programu svojpomocnej výstavby nadobudli legálne a vlastné bývanie. Program svojpomocnej výstavby prináša klientom prístup k pitnej vode, rieši preľudnenosť obydlí, pozitívne vplýva na začleňovanie Rómov do väčšinovej spoločnosti a prispieva k stieraniu predsudkov o stereotypoch majority voči minorite.

Záujemcovia zapojení do programu svojpomocnej výstavby sú vzdelávaní v oblasti financií, rodinného finančného plánovania, sú vedení k pravidelnému sporeniu, ktorým sú schopní dospieť k reálnemu projektu a výsledkom svojpomocnej práce v zlepšovaní kvality bývania. Projekt DOM.ov klientom ponúka pomoc pri riešení oddlžovania, motivuje ich pri hľadaní, či udržaní zamestnania a v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou pomáha klientom pri sprostredkovaní mikropôžičky, ktorá je dôležitá pri realizácii projektov bývania. Stavebný učiteľ Projektu DOM.ov sprevádza klientov počas realizácie svojpomocnej výstavby.

Služby, ktoré klientom ponúkame, im prinášajú vlastné, legálne bývanie a zároveň ich naučia, ako pristupovať k financiám, sporeniu, oboznámia sa s pracovnými zručnosťami potrebnými pri svojpomocnej výstavbe. Snaha celého programu spočíva v zlepšení životnej úrovne celej rodiny, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje a prispieva k zlepšeniu “štartovacej čiary” detí v rómskych rodinách.

Organizácia aktívne spolupracuje na dosiahnutí cieľov nielen s klientmi žijúcimi vo vylúčených komunitách, ale aj s miestnou samosprávou, ostatnými obyvateľmi žijúcimi v týchto oblastiach a tiež aj s ďalšími aktérmi, ktorí participujú na začleňovaní Rómov do väčšinovej spoločnosti.

V júli 2020 sme pre našich klientov zrealizovali Kolaudačnú slávnosť, počas ktorej sme 14 klientom odovzdali súpisné čísla k svojpomocne postaveným domom. Tento akt je významným motivujúcim prvkom aj v nadobudnutí sebavedomia a dôvery vo vlastné schopnosti prispieť k zlepšovaniu rodinnej situácie.

Organizácia Projekt DOM.ov získala v roku 2020 za unikátny prístup k riešeniu bývania vylúčených komunít najstaršie ocenenie v Európe za sociálne inovácie cenu SozialMarie. Získanie prvého miesta v silnej konkurencií je pre nás signálom, že práca, ktorú vykonávame prináša do života našich klientov úplne nové dimenzie.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.