ACEC_RS2022_ČR_Poradňa pre občianske a ľudské práva
Poradňa pre občianske a ľudské práva

Laureáti Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Čin roka
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Košice
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Právne služby

Nominácia za úspešné obhajovanie práva detí z Hermanoviec počas súdneho procesu nezákonnej segregácie vo vzdelávaní, v systéme špeciálneho školstva. Ide o historicky prvé rozhodnutie súdu o segregácii rómskych detí v školstve na Slovensku.

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva vznikla v roku 2001. Filozofiou mimovládnej organizácie je poskytovať podporu v angažovanosti Rómov a Rómiek, aby sa sami mohli účinne brániť porušovaniu svojich práv. Pre fungovanie organizácie je kľúčová spolupráca mnohých rómskych aktivistov a aktivistiek z regiónu východného Slovenska, ktorým záleží na hodnotách rovnosti a spravodlivosti.

V roku 2004, po prijatí antidiskriminačného zákona, začala poradňa zabezpečovať Rómom a Rómkam bezplatné právne zastupovanie v prípadoch diskriminácie v rôznych oblastiach života. Tento zákon sa tak mohol stať účinným nástrojom ochrany. Vo svojej činnosti sa poradňa sústredí na ochranu ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Na súdy priniesli mnohé strategické prípady diskriminácie v oblasti prístupu k verejným službám, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a problematiky policajného násilia. Vykonáva tiež terénny monitoring, advokátske aktivity vo vzťahu k štátnym inštitúciám a realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany pred diskrimináciou pre odbornú a laickú verejnosť. Takáto právna pomoc si vyžaduje dlhodobé úsilie, keďže súdne konania trvajú dlho, rozhodnutia domácich súdov majú častokrát nedostatky a diskriminované osoby sa musia domáhať spravodlivosti na medzinárodných fórach, ako je Európsky súd v Štrasburgu.

Obhajovanie práv detí, ktoré boli nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach v Hermanovciach, je jedným z výrazných prípadov diskriminácie. Poradňa dlhodobo monitorovala nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách a triedach zriaďovaných na bežných základných školách, v mnohých lokalitách na východnom Slovensku. O situácii informovali medzinárodné inštitúcie, ktoré slovenskú vládu nabádali k prijatiu účinných opatrení smerom k zmene. Strategické súdne konanie je výsledkom intenzívneho päťročného úsilia poradne, rómskych žien a ich detí, ktoré sa rozhodli postaviť sa za svoje práva, ale aj práva mnohých rómskych detí, ktoré zostávajú segregované v špeciálnom školstve na Slovensku. Viedlo to k historicky prvému súdnemu rozsudku v prospech rómskych detí, ktoré boli diskriminované v systéme špeciálneho školstva. Súdne konanie pokračuje na odvolacom súde a bude tak ďalej priťahovať pozornosť k verejnej a politickej diskusii o danom systémovom probléme. Takýto právny prípad sám osebe môže prispieť k zmene situácie nielen na žalovanej škole, ale pôsobiť preventívne smerom k iným školám a psychologickým poradniam.

Víziou poradne je spoločnosť, v ktorej sú menšiny nie utláčané a diskriminované, ale v  ktorej sa rešpektujú ľudské práva všetkých bez rozdielu, v ktorej je každé porušenie ľudských práv dôsledne postihované a kompenzované. Svojimi aktivitami podporili množstvo Rómov a Rómiek, ktorí sa postavili proti porušovaniu svojich práv a domohli sa tak spravodlivosti. Výsledky Poradne pre občianske a ľudské práva majú celospoločenský dosah a prispievajú k celkovej prevencii porušovania práv. Prispievajú k rozvoju rovnosti, spravodlivosti a ochrany ľudských práv ako kľúčových demokratických hodnôt a k väčšej verejnej akceptácii.

Nasťa Čonková (rómska aktivistka), Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Čin roka
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.