1542254_1200x
OZ Svatobor pod Oblikom

Laureát Roma Spirit

Ročník
2012
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Hanušovce nad Topľou

Obec Rudlov patrí do Prešovského samosprávneho kraja a žije v nej 187 Rómov. Tvoria tak viac ako štvrtinu miestnej populácie (presne 28 %). Práve v obci Rudlov a čiastočne aj v meste Hanušovce realizuje OZ Svatobor pod Oblíkom činnosti, ktoré sú zamerané na poľnohospodársku produkciu, ale nielen v prvoplánovej rovine samozásobiteľstva, ale v širšom kontexte krajinotvorby, ekovýroby, obnovy tradičných remesiel a postupov, chránených dielní a pod. Občianske združenie bolo založené s úmyslom postupného naplnenia vízie podpory potravinovej a energetickej sebestačnosti vidieckych (najmä rómskych) komunít. Ako ideálny priestor pre naplnenie zámeru aktivisti videli a stále vidia realizáciu tzv. zelenej ekonomiky naviazanej hlavne na ekozáhradnícku činnosť, Realizovali úspešné projekty „Stretnime sa pri Maline!“, „Chcem byť ekologickým farmárom!“. Uskutočňovali predovšetkým praktické aktivity spojené s pestovaním

zeleniny, ovocia, liečivých rastlín, húb a výrobou a používaním biopreparátov z liečivých rastlín. V kontexte obnovy tradičných remesiel začali so skúšobnou výrobou metiel z výlučne prírodných materiálov. Ďalším projektom bol projekt „Biomasa – to nech je naše palivo!“, do ktorého zapojili aj 15 zdravotne handicapovaných zamestnancov a vyše 150 rómskych dobrovoľníkov, sympatizantov a školákov z rómskych a čiastočne i z nerómskych komunít. Projekt bol zameraný na realizáciu aktivít vedúcich k zvyšovaniu kvality pôdy v mikroregióne Hlinné v kontexte komunitného kompostovania bioodpadov a tiež na zníženie emisií skleníkových plynov, a to prostredníctvom rekonštrukcie zdroja tepla a vykurovacej sústavy, ktorá umožňuje využitie zvyškov ciroku, brezy, sena a iných druhov biomasy ako obnoviteľného zdroja paliva. Počas realizácie činností autori projektov a majorita dospela k záveru, že v čistom prostredí sa skôr upravujú, menia, skrášľujú aj ľudské postoje a správanie. V okolí areálu Malinka pri obci Rudlov došlo skoro k úplnému vymiznutiu zakladania tzv. divokých skládok komunálneho odpadu zo strany Rómov a redukcii krádeží palivového dreva z lesov či krádeží zeleniny a ovocia zo záhrad a polí nerómskej majority.

Občianske združenie Svatobor pod Oblíkom, ktoré realizuje svoje činnosti zamerané na poľnohospodársku produkciu v širšom kontexte krajinotvorby, ekovýroby, obnovy tradičných remesiel a postupov či chránených dielní v obci Rudlov a v okolí Hanušoviec nad Topľou. „Náš projekt sa volá Založme spoločne ekofarmu, jeho kľúčovou myšlienkou je naštartovanie iniciatívy rómskych komunít, aby sa začali zaoberať prácou s pôdou a vlastnými silami sa pokúsili rozvinúť vlastnú záhradnícku činnosť,“ uviedol pre TASR Štefan Straka z oceneného združenia.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.