_sendrei
Oz Lačho Drom

Laureát Roma Spirit

Ročník
2011
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Kokava nad Rimavicou

Občianske združenie Lačho drom pracuje v Kokave nad Rimavicou už viac ako desať rokov. Od poradenstva pre sociálne slabých rozšírilo svoju pôsobnosť aj na oblasť komunitnej práce. Nominované je za projektAktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti,vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 nezamestnaných Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác. Okrem toho boli v rámci projektu ľudia bez práce vyškolení v oblasti nakladania s rodinným rozpočtom, či základnými krokmi pri vybavovaní formalít na úradoch a podobne. V dotknutých mestách a dedinách bolo do projektu priamo alebo nepriamo zaangažovaných asi 2000 nezamestnaných.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.