Igor Hudák a Július Hudák, Moldava nad Bodvou
Obete policajnej razie

Laureáti Roma Spirit

Ročník
2020
Kategória
Čin roka
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Moldava nad Bodvou
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Ľudské práva

Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť policajnej agresii a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.

 

Pred siedmimi rokmi, 19. júna 2013, vtrhlo v rámci plánovanej „Akcie 100“ vyše 60 policajtov so psami do rómskej osady na Budulovskej v Moldave nad Bodvou. Z policajnej akcie neexistuje videozáznam.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová po preskúmaní zásahu skonštatovala, že nebol opodstatnený, nebol primeraný a keďže preň neexistoval legitímny dôvod, nemal sa nikdy uskutočniť. Dospela k záveru, že prišlo k porušeniu základných práv osôb.

Naopak, policajná inšpekcia Ministerstva vnútra SR vyšetrila, že všetko bolo v súlade so zákonom a policajti postupovali primerane. Odkedy policajná inšpekcia spochybnila vyjadrenia poškodených na adresu zasahujúcich policajtov, obete zásahu boli podrobené psychologickým posudzovaniam, množstvu vypočúvaní a následne ich výpovede boli označené ako krivé obvinenia proti zasahujúcim policajtom. Z obetí sa stali obžalovaní, ktorých súdia od mája 2018.

Proti tomuto záveru sa poškodení právne bránili a po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov boli ich sťažnosti prijaté na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). ESĽP od marca 2019 koná voči Slovenskej republike, ktorá prvé konanie prehrala 1.9.2020. ESĽP skonštatoval, že boli porušené práva obetí razie na spravodlivý proces a boli vystavení neľudskému zaobchádzaniu. Európsky súd slovenským orgánom vyčíta, že nedokázali riadne zdôvodniť, prečo Rómov v zbili a takisto dostatočne nezabezpečili úvodnú fázu vyšetrovania a poukazuje na diskrimináciu na základe etnického pôvodu poškodených. Súd im priznal náhradu škody, na pokrytie právnych a administratívnych nákladov. Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne.

Ide o prvý z dvoch očakávaných rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci razie v Moldave nad Bodvou.

 

Najviac podpory dostali od  Equity, ETP Slovensko, ERRC, Amnesty Slovensko, Verejná ochrankyňa práv aj bývalá aj súčasná, CVEK, Biela vrana, setra Irma, veľvyslanectvá, advokáti Roman Kvasnica a Dalibor Tverďák.

Igor Hudák a Július Hudák (obete policajnej razie), Moldava nad Bodvou_Laureáti Roma Spirit 2020 v kategórii Čin roka
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.