jury_vasecka-michal-372x240-e1511878162146-blackwhite
Michal Vašečka

sociológ a profesor

Ročník
2017

Vedeckovýskumné aktivity a záujmy prof. Michala Vašečku pokrývajú otázky sociálnej inklúzie, integrácie menšín a migrantov, nadnárodných problematík a menšinových politík. Je zakladateľom Centra pre výskum etnika a kultúry, kde v rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako riaditeľ. Pôsobil ako výskumný pracovník v rámci slovenského think-tanku Inštitútu pre verejné otázky, či ako programový riaditeľ pre odbornú analýzu procesu transformácie Slovenskej republiky so zameraním na problematiku národnostných menšín a stavu občianskej spoločnosti. V tejto oblasti spolupracoval aj ako konzultant Svetovej banky. Pôsobil ako externý poradca Ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ako hosťujúci štipendista pôsobil na New School University v New Yorku, University of London, Georgetown University a na University of Michigan v Ann Arb.

Od roku 202 pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. Súčasne prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislava, na ISES Kőszeg a od roku 2015 aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Je výskumným pracovníkom Inštitútu pre štúdium práce v Bonne a spolupracovníkom Európskeho strediska pre otázky menšín vo Flensburgu. Je členom predstavenstva Fulbrightovej komisie na Slovensku. Pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v rámci Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI), ktorá je súčasťou sekcie ľudských práv Rady Európy. Od roku 2013 je členom výkonnej rady Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.