RS2023-Lucie Fuková-Odborná porota
Lucie Fuková

Odborná porota

splnomocnenkyňa vlády ČR pre záležitosti rómskej menšiny

Ročník
2023
Kategória
Odborná porota

Lucie Fuková sa práci s rómskou menšinou v Českej republike venuje už viac ako 20 rokov. Začínala na strednej škole ako dobrovoľníčka a lektorka rómskeho tanca. Potom vyštudovala magisterský program sociálnej antropológie na Univerzite v Pardubiciach a začala pracovať ako rómska poradkyňa na tamojšom magistráte. Taktiež absolvovala stáž v Európskej komisii, po ktorej v roku 2007 koordinovala pod Úradom vlády ČR Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých.

V sociálne vylúčených lokalitách pracovala s programom RomaAct. V roku 2016 stála pri zrode organizácie Klub Barvaľipen, z.s., ktorá združuje rómskych študentov a absolventov stredných a vysokých škôl. Pôsobila tiež ako koordinátorka projektu Štátneho zdravotného ústavu „Efektívna podpora zdravia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením“. Od decembra 2022 zastáva v Českej republike novozriadený post splnomocnenkyne vlády pre rómske záležitosti.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.