Martin Korčok_web
Martin Korčok

etnológ, muzeológ, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi

Ročník
2022
Kategória
Odborná porota

„Roma Spirit podporuje šírenie tolerancie, budovanie rešpektu a zlepšenie spolunažívania. Podobné ciele si kladieme za úlohu aj v Múzeu holokaustu v Seredi, v ktorom pôsobím. Preto je pre mňa cťou spoznávať osobnosti, ktoré tieto ušľachtilé hodnoty premieňajú na reálne činy v prostredí rómskej komunity.“

Martin Korčok vyštudoval na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Katedre etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal akademický titul PhD. Po štúdiách nastúpil do SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa. Od roku 2015 vedie Múzeum holokaustu v Seredi.

Natočil 48 filmov s preživšími holokaust, vydal doplnkové učebné texty k výučbe holokaustu pre študentov stredných škôl a organizoval vzdelávacie semináre pre pedagógov doma i v zahraničí. Reprezentuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA), kde predsedal Komisii venujúcej sa genocíde Rómov. V súčasnosti zastupuje IHRA v Komisii expertov pre záležitosti Rómov v Rade Európy (ADI-ROM).

Za svoj prínos v oblasti ochrany ľudských práv bol vyznamenaný Cenou slobody Antona Srholca (2021) a Poďakovaním verejnej ochrankyne práv za prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd (2021).

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.