Marius-picture-blackwhite
Marius Lucian Tudor

Člen Odbornej poroty, Manažér pre zdravie Rómov a inklúziu od ranného detstva, European Public Healh Aliance

Ročník
2017

Marius Lucian Tudor je rumunský Róm, ktorý sa narodil a vyrastal v rómskej komunite Marginenii de Jos. Marius začal pracovať v EPHA 15. mája 2017 ako manažér projektov rómskeho zdravia a rozvoja v rannom detstve (Roma Health and Early Childhood Development). Predtým pracoval šesť rokov ako projektový manažér v rumunskom združení Center of Resources for Social Inclusion CRIS. Úspešne zorganizoval štyri miestne rómske komunity, aby lepšie obhajovali svoj záujmy vo vzťahu s politikmi a rozhodovacími orgánmi. Marius pracoval aj pre rumunskú vládu ako odborník na trh práce. Na európskej úrovni Marius spolupracoval so sieťou ERGO, ktorá sa zasadzuje za lepšie implementovanie rómskej politiky v rôznych oblastiach, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť a fondy EÚ, a bol aj sprostredkovateľom Rady Európy v rámci programu ROMACT.

Marius sa stará o to, aby aktivity EPHA v oblasti zdravia Rómov a rozvoja detí v ranom detstve využívali ich plný potenciál aj na strane partnerov, vrátane efektívneho implementovania projektov EPHA.

Marius je držiteľom bakalárskeho titulu z ekonómie na Univerzite „Petrol – Gaze“ v meste Ploiesti v Rumunsku. Študuje právo a v máji 2015 absolvoval Harvardskú univerzitu, kde sa špecializoval na komunitné organizovanie a advokáciu.

“Vo svete, kde ľudia veľa premýšľajú a málo cítia, musíme využiť príklady, ktoré máme k dispozícii, k vybudovaniu síl potrebných na podporu pozitívnych alternatív pre obraz a začlenenie Rómov v Európe. A toto je jeden z najlepších spôsobov, ako to urobiť!“

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.