DSC_3626
Marián Bubenčík

Laureát Roma Spirit

vajda, mesto Dobšiná

Ročník
2022
Kategória
Osobnosť
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Dobšiná
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Vzdelávanie

Nominácia za dlhodobú úspešnú prácu, prostredníctvom ktorej sa darí systematicky meniť životy ľudí. Jeho dennodenná práca je všeobecne rešpektovaná a je kľúčom k udržateľnému rozvoju komunity v Dobšinej.

 

Marián Bubenčík sa narodil v Rožňave a celý svoj život žije v Dobšinej. Ako trojročný začal navštevovať materskú školu a neskôr základnú školu v Dobšinej. Po ukončení ôsmeho ročníka začal navštevovať Stredné odborné učilište banícke v Rožnave. Neskôr sa zamestnal ako baník – lokomotivár v Nižnoslanskej bani, kde pracoval 15 rokov. Vo svojich devätnástich rokoch nastúpil na povinnú vojenskú službu v Pezinku. Po zániku Nižnoslanskej bani v roku 2008 sa stal koordinátorom aktivačných prác v meste Dobšiná. Pri práci koordinátora vnímal napätie, ktoré sa stupňovalo medzi marginalizovanou komunitou a väčšinovou komunitou mesta.

Od roku 2014 pracuje ako referent pre styk s rómskou komunitou Mestského úradu Dobšiná, medzi domácimi je však známy ako profesionálny vajda. Jeho prvou výzvou bolo vytvoriť komunikačné mosty medzi rómskou komunitou a autoritami mesta a zároveň rešpektovať všeobecne zaužívané pravidlá spoločnosti.

Aktivity Mariána Bubenčíka sú jedinečné tým, že do nich vkladá celé svoje srdce, častokrát aj voľný čas. Jeho práca spočíva v každodennom intenzívnom kontakte s komunitou. Z dlhodobého hľadiska sa vďaka nemu podarilo zlepšiť kvalitu života miestnych obyvateľov v oblasti bývania, hygieny a životného štandardu. Zlepšenie celkovej kvality života rómskej komunity v Dobšinej sa odzrkadlilo aj v školách. Deti začali pravidelne navštevovať školské zariadenia a zlepšila sa aj ich školská pripravenosť. Lepšia pripravenosť detí na vyučovanie vyplýva aj z toho, že v novom bývaní majú viac priestoru a komfortu na hru, ktorá priamo ovplyvňuje rozvoj motorických a intelektových zručností žiakov a učenie. V oblasti bývania sa podarilo odstrániť 85 nelegálnych stavieb (chatrčí) a postaviť pre obyvateľov tejto lokality 101 nájomných sociálnych bytov. Na tému zamestnávania sa Mariánovi Bubenčíkovi podarilo spísať rady pre firmy a spoločnosti, ktoré hľadajú zamestnancov a chceli by osloviť aj ľudí z komunity. To, čo ho poháňa vpred, sú dosiahnuté a viditeľné pokroky. Vďaka svojej záľube založil stolno-tenisový klub v Dobšinej s názvom „VAJDA TEAM”, ktorý pomáha prekonávať predsudky. Vo svojom voľnom čase je manželom, otcom a starým otcom, ktorý sa stará o svojich najbližších.

Za svoju najdôležitejšiu úlohu považuje presvedčiť ľudí, že dokážu svoj život zmeniť: „Mojou úlohou je ľudí naštartovať, doslova ich „nakopnúť“, pretože tu ľudia doslova rezignovali a stratili nádej, že je možné žiť aj inak. Ani sa im nečudujem, keď všade kam prišli, počúvali len negatívne výroky na svoju osobu či etnicitu. Ja sa im snažím byť vzorom, snažím sa im ukázať, že sa veci dajú zmeniť. Snažím sa meniť ich pohľad na život. Dať im víziu, nádej a dôveru v samých seba. V podstate som ich motivátor. Pracujem s ich potenciálom a hľadám príležitosti k ich uplatneniu.“

Marián Bubenčík, Dobšiná_Laureát Roma Spirit 2022 v kategórii Osobnosť
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.