web_Magda Matache
Margareta Matache

vedecká pracovníčka, riaditeľka rómskeho programu FXB Centra pre zdravie a ľudské práva, lektorka na Harvarde

Ročník
2020
Kategória
Odborná porota

„Rok 2020 bol pre Európu mimoriadne ťažkým rokom a ešte ťažším pre Rómov. V časoch pandémie COVID-19 sa museli Rómovia vysporiadať nielen so štrukturálnymi nerovnosťami a zdravotnými rizikami, ale aj rasistickými, militarizovanými, neprimeranými politickými opatreniami, násilím a vraždením políciou a civilnou strážou, dezinformáciami zo strany médií a spoločenskou nenávisťou. Myslím si, že je dôležité sa na chvíľu pozastaviť a oceniť tých, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti, a chránili a pomáhali Rómom v takých náročných časoch. Je mi cťou, byť členom ceny Roma Spirit 2020.“

Dr. Margareta (Magda) Matache je rumunská vedecká pracovníčka, riaditeľka rómskeho programu FXB Centra pre zdravie a ľudské práva a lektorka na Harvarde. Vo svojom výskume a výučbe sa zameriava na históriu a prejavy proti-rómského rasizmu, ako aj na globálne dejiny rasy a rasizmu.

V rokoch 2005 až 2012 bola Dr. Matache výkonnou riaditeľkou rómskej organizácie CRISS, organizácie pre ľudské práva, ktorá obhajuje práva Rómov. V roku 2012 získala postgraduálne členstvo Hauser v centre FXB, kde založila univerzitný rómsky program.

V roku 2017 sa, spolu s Jacqueline Bhabhou a Andrzejom Mirgom, spolupodieľala na editácií publikácie Realizing Roma Rights, ktorý je sondou do protirómskeho rasizmu v Európe. Spolu s Jacqueline Bhabhou a Caroline Elkinsovou je Matache spolueditorkou časopisu Time for reparations, pripravovaného zväzku, ktorý skúma problematiku reparácií v širokom spektre historických a geografických kontextov a naprieč akademickými disciplínami.

Magisterské štúdium v odbore Verejnej správy ukončila na John F. Kennedy School of Government na Harvardskej univerzite, a doktorandské štúdium Politických vied na Fakulte politických vied na univerzite v Bukurešti.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.