Ľudia proti rasizmu „Zastavme šírenie nenávisti na internete“
Ročník
2016
Kategória
Média

Nominácia za online mediálne aktivity odmietajúce nenávistné postoje voči menšinám a Rómom a poukazujúca na nebezpečenstvá radikalizácie a extrémizmu v spoločnosti.

Pri príležitosti spomienky na obete holokaustu a rasového násilia pripravilo združenie Ľudia proti rasizmu kampaň s názvom „Zastavme šírenie nenávisti na internete“. Kampaň vznikla v reakcii na radikalizáciu postojov voči národnostným, náboženským a sexuálnym skupinám v online prostredí a čoraz väčšiu popularitu konšpiračných a „revolučných“ online komunít. Do kampane sa zapojili aj niektoré spravodajské portály a tiež preživšie obete a potomkovia obetí židovského a rómskeho holokaustu. Kampaň bola zložená z troch hlavných komponentov, ktoré zahŕňali publikovanie vizuálov na spravodajských portáloch, krátke videá s rodinami obetí a webstránku www.protinenavisti.sk. Cieľom kampane bolo demonštrovať občiansky postoj, ktorým sa odmieta tento štýl verejného dialógu a podporiť kritickú opozíciu k väčšej aktivite v online priestore. Kampaň istým spôsobom reagovala aj na dopyt zo strany mladých ľudí, ktorí cítili potrebu nejakým spôsobom vstúpiť do online diskurzu, no chýbali im praktické vodítka, argumenty a nástroje. Tradičné kampaňové výstupy boli nahradené novšími, ktoré majú lepší dosah do cieľovej skupiny, tzv. pre rolls videá. Do kampane boli zahrnuté formáty, ktoré sú z hľadiska zviditeľňovania korektných dát o Rómoch prístupnejšie cieľovej skupine, medzi inými stručné grafiky, elektronické zoznamy faktov, publicisticky a zjednodušene popísané návody. Výroba skriptu umožnila zhednutie spravodajskách web portálov, čím práve takýmto netradičným symbolickým spôsobom komunikovali svoj postoj a hodnoty. Vytvorené videá zároveň môžu poslúžiť aj v rámci ďalších vzdelávacích aktivít na školách.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.