JUDr. Blichárová_PV-web
JUDr. Ing. Juliana Blichárová

vedúca úseku Ľudské zdroje, VSE Holding a.s.

Kategória
Prípravný výbor

„Tak ako Roma Spirit vytvára priestor na dialóg medzi organizáciami a jednotlivcami, tak je na nás, aby sme vytvárali prostredie, kde v komunikácii prevláda empatia a rešpekt k iným názorom a postojom. Aj my v Skupine VSE Holding vytvárame také pracovné prostredie, v ktorom sa  všetci zamestnanci a zamestnankyne cítia v bezpečí, prijatí a rešpektovaní takí, akí sú.“

Juliana Blichárová vyštudovala právo, financie i personálny manažment. Väčšinu svojej kariéry spojila so Skupinou VSE Holding, v ktorej pôsobí od roku 2003. Venovala sa predovšetkým právnemu poradenstvu v oblasti uzatvárania zmlúv, ako aj správe akcionárskych práv. Na pozícií vedúcej úseku Ľudských zdrojov pôsobí od roku 2020.

Ako skúsená manažérka vie, aké je dôležité rešpektujúce prostredie, ktoré rozvíja jednotlivca a zároveň celú spoločnosť. Preto aktívne podporuje aktivity Skupiny VSE Holding, ktoré posilňujú diverzitu a inklúziu.

Skupina VSE Holding patrí medzi signatárov Charty Diverzity od roku 2017, ponúka rovnosť príležitostí pre mužov aj ženy, skúseným kolegom aj absolventom, je otvorená pre ZŤP zamestnancov. Tiež každoročne organizuje tzv. Dni diverzity pre svojich zamestnancov a vzdeláva ich, angažuje sa aj v celospoločenských témach...

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.