warmishan
John Warmisham

Spravodajca v oblasti problematiky Rómov a kočovníkov Kongresu miestnych a regionálnych samospráv z Rady Európy, Člen Mestskej rady mesta Salford, Veľká Británia

Ročník
2015
Kategória
Odborná porota

John Warmisham je od roku 2008 spravodajcom v oblasti problematiky Rómov a kočovníkov Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. V tejto pozícii sa vo veľkej miere pričinil na návrhu a prijatí rezolúcie „Posilňovanie rómskej mládeže prostredníctvom participácie: efektívna tvorba politík na miestnej a regionálnej úrovni“, ktorá bola prijatá Kongresom miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v roku 2014. Pravidelne reprezentuje Kongres na stretnutiach a konferenciách zameraných na rómsku problematiku v Európe.

Ako každý člen Kongresu, aj John má mandát aj na domácej pôde ako člen Mestskej rady mesta Salford vo Veľkej Británii od roku 1991, kde reprezentuje oblasť Langworthy. Je, okrem iného, aj členom Fóra rovností príležitostí (Equal Opportunities Forum) a členom kontrolného výboru „Zdravie a dospelí“ (Health and Adults Scrutiny Panel) Salfordskej Mestskej rady. V Kongrese je vedúcim delegácie Veľkej Británie a členom Komisie pre aktuálne záležitosti(Current Affairs Committee).

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.