Jarmila Lajčáková
Jarmila Lajčáková

poradkyňa prezidentky SR pre ľudské a menšinové práva

Ročník
2014, 2016

„Roma Spirit podporujem lebo vyzdvihuje postoje a činy, ktoré zo Slovenska vytvárajú modernú a ľudskú krajinu pre všetkých. Páči sa mi, že najmä v ostatných rokoch, ukazuje tiež inšpiratívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí uspeli vo vede, v podnikaní, v rôznych druhoch umenia alebo v športe. Myslím, že pre vytvárania možnosti žiť slobodne je dôležité nielen oslobodiť sa z negatívnych stereotypov, ale aj tých „dobre mienených“, ktoré v Rómoch vidia výlučne talentovaných hudobníkov alebo tanečníkov.“

Jarmila Lajčáková (1978) vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a na University of Toronto v Kanade. V Kanade získala titul LLM (Masters of Laws 2002) a neskôr titul Doctor of Juridical Science (SJD, 2007).

Téme začleňovania Rómov sa venuje výskumne, advokačne a aj prakticky takmer 20 rokov. Najmä ako  členka Centra pre výskum etnicity a kultúry (2007- 2019) presadzovala opatrenia, ktoré vedú k rovným šanciam najmä pri získaní vzdelania. Za najvýraznejší úspech počas pôsobenia v CVEKU považuje spoluprácu pri presadzovaní možnosti prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia do antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku a následne do praxe v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou programom Aj ty máš šancu!.

Aktuálne pôsobí v poradcovskom zbore prezidentky Zuzany Čaputovej, kde má na starosti agendu spojenú s ľudskými a menšinovými právami.
Je autorkou množstva odborných štúdií, ale aj populárnych článkov v téme menšinových a rómskych práv uverejnených na Slovensku aj v zahraničí.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.